You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

BOTZ/Bagna - Maniucha Bikont & Assaf Talmudi

BOTZ/Bagna - Maniucha Bikont & Assaf Talmudi

concert
📅 Date: 18 September 2019, Wednesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., JCC Warszawa, ul. Chmielna 9A (show on the map)
[for English scroll down]

Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa zaprasza 18 września 2019 o 19:00 na Chmielną 9A na koncert BOTZ/Bagna w wykonaniu Maniuchy Bikont i Assafa Talmudi!

Wstęp wolny!

O projekcie BOTZ/Bagna:
Ukraińskie Polesie to kraina najrozleglejszych w Europie bagien. Śpiewane w tamtejszych wsiach pieśni opowiadają o kobiecym losie, pragnieniach, przyrodzie, pracy. Zaklinają urodzaj, usypiają.
Koncert zaczyna się od śpiewu a cappella. Głos Maniuchy jest punktem wyjścia do interakcji między muzykami i wspólnych improwizacji. Przetworzone, nałożone na siebie i sterowane na żywo przez Assafa Talmudi pieśni tworzą gąszcz dźwięków. Słuchacze znajdują się pośrodku - mogą przechadzać się po przestrzeni dźwiękowej. W każdym miejscu usłyszą coś innego.

BIKONT/TALMUDI
Bikont i Talmudi byli gośćmi rezydencji muzycznej w Domu Kereta w 2016 roku. Duet występował w Izraelu na festiwalach muzyki awangardowej takich jak Tectonics, wspólnie z Shayem Tsabari w legendarnym klubie Levontine 7, z Rafaelem Rogińskim podczas Jerusalem Piyut Festival. Koncertowali wspólnie w Japonii razem z tamtejszymi muzykami.
W tej chwili są w Polsce w ramach rezydencji polsko-japońsko-izraelskiej pod szyldem IMA Songlines.

Maniucha Bikont
Muzyczka i performerka. Uczestniczy w wielu muzycznych i teatralnych projektach, współpracuje z muzykami z całego świata. Wykonuję utwory współczesnych kompozytorów, tworzy muzykę teatralną i filmową. Występowała w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Występuje m. in. z Ksawerym, Tęgimi Chłopami, współtworzy międzynarodowy zespół IMA Song Lines. Doktorantka Artes Liberales, bada praktyki śpiewacze na wsi.
link

Assaf Talmudi
Kompozytor, akordeonista i producent muzyczny. Współpracował z czołowymi artystami z Izraela, jak Shlomi Shaban, Assaf Amdursky, Beri Sacharof oraz Noam Rotem. Jako instrumentalista koncertuje z zespołem Oy Division, specjalizującym się w odtwarzaniu archaicznych brzmień żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Wykładowca na Uniwersytecie w Hajfie, gdzie bada związek pomiędzy ewolucją w muzyce a sztuczną inteligencją.
link

Dom Kereta 2016 link
BOTZ - Tmuna 2016 link
Ich utworu można posłuchać na składance Zwierściadło/Slavic Mirror: link

Naszym priorytetem jest umożliwienie udziału w wydarzeniach i zajęciach wszystkim zainteresowanym, również osobom niepełnosprawnym. Osoby potrzebujące asysty zainteresowane udziałem prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@jccwarszawa.pl lub telefoniczny pod numerem +48533072790.

-------

JCC Warszawa invites everyone on September 18th, 2019 at 7:00 p.m. for a BOTZ/Marshes concert performed by Maniucha Bikont and Assaf Talmudi!
Free entry!

About BOTZ/Marshes project:
Ukrainian Polesia region is the most geographically widespread marsh in Europe. Songs sung in its villages, describe women's fate, longings, work life and nature. Songs turn into magic spells and lullabies. The concert opens with a capella singing. Maniucha's voice is a starting point for interaction with musicians and musical improvisation. Melodies processed, merged and live-directed by Assaf Talmudi create a sound web. The audience finds itself in the middle of this sound landscape with the ability to move around within the space. In each spot the performance sounds differently.

BIKONT/TALMUDI
Bikont and Talmudi were fellows on music residency at Keret's House in 2016. The duo performed in Israel at music festivals like Tectonics, banding up with Shay Tsabari they performed in the legendary Levontine 7 club, with Rafael Rogiński they performed at Jerusalem Piyut Festival, they also gave concerts with local musicians in Japan.
Currently they are staying in Poland as a part of their Polish-Japanese-Israeli residency as IMA Songlines.

Keret's House 2016 link
BOTZ - Tmuna 2016 link
One of their tunes can be found on the Zwierściadło/Slavic Mirror: record link

Our priority is to make our activities and events accessible for everyone interested in participating. If you need special assistance or accommodation please contact us via email at biuro@jccwarszawa.pl or via phone at +48533072790.