You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Przypadek Jadwigi S. // The Case of Jadwiga H.

Przypadek Jadwigi S. // The Case of Jadwiga H.

exhibition
📅 Date: 14 September 2019, Saturday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Fundacja Arton, Foksal 11 (show on the map)
[For English, please scroll down]

Tytuł wystawy nawiązuje do filmu innej artystki, Izabeli Gustowskiej „Przypadek Josephine H.”, poświęconego odkrywanej współcześnie działalności żony słynnego malarza, Edwarda Hoppera. Josephine uosabia twórcze kobiety, niedoceniane za życia, których aktywność tak często była bagatelizowana.
Także „przypadek” Jadwigi Singer jest szczególnie drastycznym przykładem zaniedbania i zmarginalizowania twórczości artystki. Singer, zajmująca się fotografią, filmem, wideo, była jedną z współtwórczyń katowickiej grupy Laboratorium TP i jej teoretyczką. Wspólnie z Grzegorzem Zgrają, Markiem Kołaczkowskim, Jackiem Singerem aktywnie uczestniczyła w działalności grupy, będąc autorką wielu prac oraz tekstów teoretycznych. Z czasem została zapomniana i nie doczekała się opracowania swojej działalności. Pretekstem dla zorganizowania wystawy było odnalezienie archiwum artystki przez Marikę Kuźmicz wiosną 2018 r. Obecnie archiwum jest opracowywane, a wystawa będzie pierwszą odsłoną tego procesu, jak również pierwszą indywidualną wystawą Jadwigi Singer.

otwarcie: 14.09., 19-21
wystawa: 15.09-26.10.
kuratorka: Marika Kuźmicz
display: Katarzyna Rzepka

---------------------

The title of the exhibition alludes to a film by another artist, Izabella Gustowska’s "The Case of Josephine H.", devoted to the recently uncovered work of the wife of famed painter Edward
Hopper. Josephine personifies creative women, unappreciated during their lifetime, whose work was so often ignored.
The “case” of Jadwiga Singer is another particularly drastic example of neglect and marginalization of the work of a female artist. She worked in photography, film and video and was one of the cofounders of the Laboratorium TP group in Katowice as well as the group’s theoretician. Together with Grzegorz Zgraja, Marek Kołaczkowski and Jacek Singer, she was actively involved in the work of the group as the creator of numerous works and theoretical texts. With the passage of time she was forgotten, and never lived to see her work studied. The impact for holding this exhibition was Marika Kuźmicz’s location of the artist’s archive in the spring of 2018. Currently the archive is being catalogued. The exhibition represents the first fruit of this process and is also the first individual exhibition of Jadwiga Singer.