You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Deep Impact – Stefan Gierowski i europejska awangarda lat 60. // Stefan Gierowski Foundation invites for an exhibition DEEP IMPACT – Stefan Gierowski and European avant-gardes in the 1960s.

Deep Impact – Stefan Gierowski i europejska awangarda lat 60. // Stefan Gierowski Foundation invites for an exhibition  DEEP IMPACT – Stefan Gierowski and European avant-gardes in the 1960s.

exhibition
📅 Date: 14 September 2019, Saturday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Fundacja Stefana Gierowskiego, Pl. Dąbrowskiego 8/11 (show on the map)
[English version below]

Fundacja Stefana Gierowskiego zaprasza na wystawę
DEEP IMPACT – Stefan Gierowski i europejska awangarda lat 60.

otwarcie: sobota, 14 września, godz. 19.00
wystawa czynna: od 15 września do 15 listopada 2019

kurator: Michel Gauthier, kurator w Centre Pompidou
artyści: Martin Barré / Anna-Eva Bergman / Jean Degottex / Stefan Gierowski / Francesco Lo Savio / Mario Nigro / Otto Piene / Mario Pupino Samonà / Jef Verheyen

Lata 60: Kosmos przybliża się z coraz większą prędkością, posady drżą, społeczeństwa kipią zmianą. Potężne fale uderzeniowe rozchodzą się nie tylko po kręgach artystycznych.
W tym samym czasie awangarda stara się oddać rozmach tych działań. Malarstwo Stefana Gierowskiego tego okresu przygląda się fenomenowi ruchu — poszukuje momentu poruszenia u jego zarania. Wpisuje się tym samym w historię artystycznych eksperymentów tamtego czasu.

Kurator wystawy, Michel Gauthier tworzy historię alternatywną — historię nieograniczoną podziałami wyznaczonymi przez mury i kurtyny, historię wspólnych przepływów, języków i fascynacji. Historię resetu malarskiego słownika. Historię wreszcie, w której twórczość Stefana Gierowskiego staje się przewodnikiem po ulegającym radykalnym przekształceniom świecie sztuki.

Wystawa objęta jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr hab. Piotra Glińskiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

kurator: Michel Gauthier
asystentka kuratora: Aneta Petrovska
aranżacja wystawy: Camille Excoffon
produkcja: Łukasz Dybalski
koordynacja: Martyna Miernecka
oprawa graficzna: Alicja Kobza Studio

Fundacja Stefana Gierowskiego
Pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa
czynne:
wtorek-piątek: 11:00-19:00
sobota-niedziela: 11:00-17:00
wstęp wolny

---------

Stefan Gierowski Foundation invites for an exhibition
DEEP IMPACT – Stefan Gierowski and European avant-gardes in the 1960s.

opening: Saturday, 14 September at 7 p.m.
exhibition: September 15 – November 15, 2019

curator: Michel Gauthier, curator at the Centre Pompidou
artists: Martin Barré / Anna-Eva Bergman / Jean Degottex / Stefan Gierowski / Francesco Lo Savio / Mario Nigro / Otto Piene / Mario Pupino Samonà / Jef Verheyen

The 1960s: the space is getting increasingly closer, positions are trembling, societies are bursting with change. Powerful shock waves spread not only in artistic circles.

At the same time, the avant-garde is trying to convey the momentum of these events. Stefan Gierowski's painting of this period explores the phenomenon of movement in its very beginning. His work becomes part of the history of artistic experiments of that time. Gauthier creates an alternative history - a history unlimited by divisions set by walls and curtains, a history of shared flows, languages and fascinations. The history of resetting the dictionary of painting. Finally, a history of Stefan Gierowski 's work becoming a guide to the world of art as it undergoes radical transformations.

The exhibition is held under the honorary patronage of the Minister of Culture and National Heritage, prof. dr hab. Piotr Gliński and the President of the Capital City of Warsaw.
curator: Michel Gauthier, Curator at Centre Pompidou

curator’s assistant: Aneta Petrovska
exhibition design: Camille Excoffon
production: Łukasz Dybalski
coordination: Martyna Miernecka
graphic design: Alicja Kobza

Stefan Gierowski Foundation
Pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa
open:
Tuesday-Friday: 11:00-19:00
Saturday-Sunday: 11:00-17:00
free entry