You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Spotkanie z artystką Kelly Jazvac w ramach projektu „Plastyczność planety” // Talk by artist Kelly Jazvac as part of the project "Plasticity of the Planet"

Spotkanie z artystką Kelly Jazvac w ramach projektu „Plastyczność planety”  // Talk by artist Kelly Jazvac as part of the project  "Plasticity of the Planet"

meeting
exhibition
📅 Date: 14 September 2019, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

Spotkanie z artystką Kelly Jazvac w ramach projektu „Plastyczność planety”

wstęp wolny
zbiórka w holu głównym
spotkanie w języku angielskim

Zapraszamy na spotkanie z Kelly Jazvac w przestrzeni wystawy „Bezludzka Ziemia”. Artystka zaprezentuje swoją twórczość oraz opowie o plastiglomeratach – nowym zjawisku geologicznym, będącym połączeniem plastiku z kamieniami, które są częścią ekspozycji.

Kelly Jazvac, urodzona w 1980 roku w Kanadzie, mieszka i pracuje w Londynie. W 2013 roku razem z geolożką Patricią Corcoran i oceanografem Charlesem Moore‘em przeprowadziła badania na trudno dostępnej plaży Kamilo na Hawajach. Znaleźli tam nowego rodzaju zjawisko geologiczne: substancję powstałą w wyniku połączenia stopionych tworzyw sztucznych z piaskiem, kamieniami i innymi przedmiotami znajdującymi się na plaży. Nazwali ją plastiglomeratem, by ujawnić paradoksalny charakter tego geologicznego artefaktu. Artystka plastikokamienie potraktowała jako swoiste ready mades i eksponuje je jako obiekty rzeźbiarskie. I ona, i współpracujący badacze zgodnie zaproponowali, by tę skamielinę potraktować jako wskaźnik geologiczny zaświadczający, że żyjemy w nowej epoce geologicznej – antropocenie.

Wsparcie: Ambasada Kanady w Polsce

Więcej o projekcie „Plastyczność planety” : link

----------

Talk by artist Kelly Jazvac as part of the project "Plasticity of the Planet"

admission free of charge
participants meet in the foyer
meeting in English

Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art invites to a talk by Kelly Jazvac in the space of "Human-Free Earth" exhibition. The artist will present her work and talk about plastiglomerates – a new geological phenomenon, which is a fusion of plastic and stone that are part of the exhibition.

Kelly Jazvac, born in 1980 in Canada, lives and works in London. In 2013, together with the geologist Patricia Corcoran and the oceanographer Charles Moore carried out research on the inaccessible Kamilo beach in Hawaii. The team explored a new geological phenomenon: the substance formed by the fusion of melted plastic with sand, stone and other objects found on the beach. They named this mass plastiglomerate in order to show the paradox that this geological artefact represents. The artist proposed to interpret them as readymades and she exhibits them as art works. Both Jazvac and the scientists that she collaborated with agree that this fossil should be viewed as an anthropogenic marker of the new geological era that we are living in – the Anthropocene.

Support: Embassy of Canada to Poland

More about the "Plasticity of the Planet": link