You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

WGW 2019: Znak pusty / archiwum | Empty Signifier / archive

WGW 2019: Znak pusty / archiwum |  Empty Signifier / archive

exhibition
📅 Date: 20 September 2019, Friday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Wolskie Centrum Kultury, Centrum Edukacji Historycznej, Wolska 50 (show on the map)
[for english scroll down]

Asymetria wspólnie z Wolskim Centrum Kultury zapraszają na wystawę w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019

Znak pusty / archiwum - Empty Signifier / archive

Group show: Vahram Aghasyan, Zbigniew Dłubak, Daniil Galkin, Sharon Hayes, Marzenna Kosińska, Barbara Kozłowska, Jarosław Kozłowski, Zbigniew Libera, Jerzy Lewczyński, Nikita Kadan, Anna Kutera, Romuald Kutera, Witek Orski, Harout Simonyan, Tomasz Szerszeń, Jan Świdziński

kuratorzy: Rafał Lewandowski, Franciszek Orłowski
kustosz archiwum ZBoWID : Jędrzej Kucznerowicz

otwarcie: piątek, 20 września 2019 w godzinach 17.00 - 21.00
sobota: 12.00 -19.00
niedziela: 12.00 -19.00

czas wystawy: 20.09.2019-20.11.219
24.09 - 20.11. w godz. 11.00 - 16.00
oraz po umówieniu tel. 697 792 347

Znak pusty jest tym rodzajem znaku, który niegdyś wypełniony znaczeniami stał się dla nas nieczytelny. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą się wiązać z utratą energii społecznej lub kulturowej, a także mogą wskazywać na zagubione w procesach historycznych jego pierwotne znaczenia.
Wystawa przywołuje konceptualne znaki, zbiory i gesty puste, będące elementami nowatorskich dzieł sztuki polskiej lat 70., które w narracji historii sztuki były niesłusznie traktowane jako peryferyjne wobec jej głównego nurtu. Jest również próbą wskazania relacji pomiędzy kapitałem sztuki kontekstualnej a obiektami odnalezionymi w archiwum Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Punktem wyjścia dla wystawy jest praca ormiańskiego artysty konceptualnego Vahrama Aghasyana Objects that question other objects (2019).
Początek samej pracy odnosi się do banneru używanego podczas welwetowej rewolucji w Armenii w 2018 r.
Banner Vahrama Aghasyan głosi: „Niech żyje rewolucja miłości i solidarności” przywołując anarcho-komunistyczny slogan: „wolność, równość i solidarność”, wskazując na jego pierwotną inspirację i pytając o zmiany, jakim został poddany.
Gesty artystów biorących udział w wystawie stają się pytaniami o kontekstualny sens archiwum.
Czy dziś problemy języka możemy więc rozwiązywać jedynie na poziomie sztuki?

------------------------

Empty Signifier / Archive
Vahram Aghasyan, Zbigniew Dłubak, Daniil Galkin, Sharon Hayes, Barbara Kozłowska, Jarosław Kozłowski, Zbigniew Libera, Jerzy Lewczyński, Nikita Kadan, Anna Kutera, Romuald Kutera, Witek Orski, Harout Simonyan, Tomasz Szerszeń, Jan Świdziński
curators: Rafał Lewandowski, Franciszek Orłowski
custodian of the ZBoWiD Archives: Jędrzej Kucznerowicz
20.09–20.11.2019

An empty signifier is the kind of signifier that, once filled with meaning, has become unintelligible for us. The reasons for this can be related to the loss of social or cultural energy, and may also point to the signifier’s original meaning, lost in the course of historical processes.
The exhibition evokes conceptual empty signifiers, sets, and gestures present in innovative 1970’s Polish art work
that art history has wrongly considered peripheral to mainstream contemporary art. It also attempts to indicate a relation between the capital of contextual art and
the objects found in the Society of Fighters for Freedom and Democracy archive.
The exhibition takes its point of departure in Objects that Question Other Objects (2019), a work by the Armenian conceptual artist Vahram Aghasyan. The work’s origins go back to a banner used during the “Velvet Revolution” in Armenia in 2018. During the protests one of the banners proclaimed, “Long Live the Revolution of Love and Solidarity!” – a reference to the solidarity of the protesters as they stood up against an authoritarian regime.
Aghasyan’s banner proclaims, “Long Live the Revolution of Love and Solidarity,” harkening back to the Anarcho-Communist motto of “liberty, equality, solidarity,” while pointing out its original inspiration and asking about the modifications it has undergone.
The gestures of the featured artists become questions about the contextual meaning of the archive. So can the problems of language be solved today on the level of art only?