You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Spacer po bagnach // Walks through the swamps

Spacer po bagnach // Walks through the swamps

walk
📅 Date: 13 October 2019, Sunday

⌚ Start time: 10:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (show on the map)
[For English scroll down]

Spacery po bagnach w ramach projektu Ogród Miejski Jazdów. Dbaj o wodę i kąp się z przyjaciółmi

wstęp wolny
bez zapisów

W granicach miasta w stanie zasługującym na objęcie ochroną prawną przetrwały tereny zalewowe w międzywalu Wisły, część starorzeczy (jak Jeziorko Czerniakowskie na Mokotowie czy ciąg jezior w dzielnicy Wilanów), pozostałości mokradeł w Powsinie, Powsinku, pod Skarpą Ursynowską i w Zakolu Wawerskim, a także śródleśne torfowiska w bezodpływowych zagłębieniach na Równinie Wołomińskiej (m.in. Bagno Jacka, Zielony Ług, Biały Ług). Wspólnie z dr. hab. Wiktorem Kotowskim i Adamem Snopkiem – przyrodnikami z Centrum Ochrony Mokradeł – zapraszamy na wycieczki krajoznawcze, podczas których przybliżą nam oni piękno, specyfikę i kluczową dla ekosystemu rolę warszawskich bagien i mokradeł.

Spacer 13/10/2019 (niedziela)
W czasie spaceru zapoznamy się z przyczynami i skutkami degradacji mokradeł u podnóża Skarpy Warszawskiej w południowej części miasta. Poznamy losy torfowiska w rezerwacie Skarpa Ursynowska, zajrzymy do doliny rzeki Sadurki zamienionej w Potok Służewiecki. Odwiedzimy też mało znane relikty przyrody doliny Wisły na Dolnym Mokotowie. Wspólnie zastanowimy się nad przyszłością tych terenów.

Spacery po bagnach są częścią pracy "Klaser mokradeł" Centrali (Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis).
Miejsce zbiórki: Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
Kuratorka projektu Ogród Miejski Jazdów. Dbaj o wodę i kąp się z przyjaciółmi: Anna Czaban
Koordynacja: Maria Sapeta, Joanna Saran
Partnerzy projektu Ogród Miejski Jazdów: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A./Woda dla Warszawy, Whamaku.pl
Wsparcie: Centrum Ochrony Mokradeł/ bagna.pl

-----

Walks through the swamps as part of the project Jazdów City Garden Care about water and bathe with friends

Admission free
pre-book is not necessary

Within the city limits, and in a condition that merits legal protection, there are still surviving flood meadows and some oxbow lakes within the Vistula embankments (such as Lake Czerniakowskie in Mokotów, or the sequence of lakes in the Wilanów district). As well as these, there are remaining traces of wetlands in Powsin, Powsinek, underneath Skarpa Ursynowska and in Zakole Wawerskie, as well as mid-forest peatbogs in waterlogged depressions on the Wołomin Plain (including Jacek Marsh, Zielony Ług, Biały Ług). Together with Wiktor Kotowski, and Adam Snopek – naturalists from the Wetlands Conservation Centre – we would like to invite you on sightseeing tours, during which they will reveal to you the beauty of the Warsaw marshes, their unique character and the key role they have in the Warsaw.

Meeting point: Ujazdowski Castle, ul. Jazdów 2
Curator: Anna Czaban
Coordination: Joanna Saran, Maria Sapeta
Partners:The Municipal Water Supply and Sewerage Company, whamaku.pl
Support: Wetland Conservation Center