You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Tel Awiw: mit i miasto // Tel Aviv: Myth and the City

Tel Awiw: mit i miasto // Tel Aviv: Myth and the City

lecture
📅 Date: 14 October 2019, Monday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[for English scroll down]

Maoz Azaryahu, profesor geografii kultury na Uniwersytecie w Hajfie, opowie o trzech mitach budujących wizerunek i legendę miasta Tel Awiw. Dowiemy się, co kryje się za mitem "pierwszego hebrajskiego miasta", "białego miasta" oraz metropolii, która "żyje non-stop".

Tel Awiw, miasto założone w 1909 jako osiedle tuż za murami Jaffy, to historia sukcesu zbudowanego na przekuciu syjonistycznej wizji w tętniącą życiem metropolię aspirującą do miana miasta globalnego. Wykład poświęcony będzie historii, ideologii, kulturze i architekturze miasta, które wspólnie tworzą kanon mitów na temat tego, czym tak naprawdę jest Tel Awiw.

Tematem wykładu będą trzy takie mity: pierwszy dotyczy Tel Awiwu jako „pierwszego hebrajskiego miasta”—nowoczesnej metropolii, spełnienia aspiracji narodu żydowskiego. Drugi mit to mit „miasta non-stop”—miasta, które nie śpi, zbioru miejskich doświadczeń porównywalnych z największymi i najsłynniejszymi metropoliami. Trzeci mit to mit „białego miasta”, w którym ilość budynków wzniesionych w latach 30. i 40. XX wieku w Stylu Międzynarodowym w obrębie ścisłego centrum zaowocowała wpisaniem owego centrum na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku 2003.

Maoz Azaryahu jest profesorem geografii kultury i dyrektorem Instytutu Studiów nad Syjonizmem im. T. Herzla na Uniwersytecie w Hajfie. W swojej pracy naukowej skupia się na semiotyce miasta i krajobrazu, na kulturowych i historycznych geografiach pamięci zbiorowej i upamiętniania w Izraelu i w Niemczech, na polityce upamiętniania wyrażanej nazewnictwem ulic, na krajobrazach kultury popularnej, historii kultury i wreszcie na mitycznej konstrukcji miejsc i krajobrazów oraz współgraniu narracji z przestrzenią.

14 października (poniedziałek), godz. 18.00
WSTĘP WOLNY

Wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.

*****

Tel Aviv: Myth and the City

Maoz Azaryahu, Professor of Geography at the Universyty of Haifa, will discuss the three myths that constitute Tel Aviv's image and legend. We will find out what lies behind the myth of the "first hebrew city", the "white city" and the "non-stop metropolis."

Founded in 1909 as a neighborhood of Jaffa, Tel Aviv is a success story at the center of which stands the transformation of a Zionist vision into a thriving metropolis that aspires to be a global city. This lecture explores how history, ideology, culture and architecture are cast in the mold of canonical myths that tell the story of Tel Aviv in terms of culturally shared notions about what Tel Aviv is quintessentially about.

The lecture focuses on three such myths. The first is Tel Aviv as “the first hebrew city”, a modern city that fulfils the redemptive aspirations of the Jewish people. The second is Tel Aviv as a “non-stop city”, a hub of urban experiences on a par with large and famed global cities. The third is Tel Aviv as a “white city”, an extraordinary concentration of International Style architecture built in the 1930s and the 1940s which, since 2003 is on UNESCO’s World Heritage List.

Maoz Azaryahu is a professor of cultural geography and director of the Herzl Institute for the Study of Zionism at the University of Haifa. His research focuses on urban and landscape semiotics, the cultural and historical geographies of public memory and commemoration in Israel and in Germany, the politics of commemorative (re)naming of streets, landscapes of popular culture and the cultural history, and mythic construction of places and landscapes.

14 October (Monday), 6PM
Free admission

Lecute in English with simultaneous Polish translation.