You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Żydowscy uchodźcy po powstaniu Chmielnickiego // Jewish Refugees after Chmielnicki uprising

Żydowscy uchodźcy po powstaniu Chmielnickiego // Jewish Refugees after Chmielnicki uprising

lecture
📅 Date: 21 October 2019, Monday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[for English scroll down]

Thomas Hubka w swojej pracy poświęconej synagodze drewnianej z Gwoźdźca zastanawia się, jak ukraińskim Żydom, których świat legł w gruzach po powstaniu Chmielnickiego, udało się wybudować tak piękny i wyrafinowany obiekt. Prof. Adam Teller z Brown University odpowie na pytanie o źródła żywotności Żydów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, analizując sposób, w jaki sprawnie i szybko poradzili sobie ze zniszczeniami po powstaniu z połowy XVII wieku.

Jednym z elementów analizy będzie prześledzenie losu żydowskich uchodźców, refleksja nad sytuacją uchodźcy per se oraz nad jej społecznymi, ekonomicznymi, ale także psychologicznymi skutkami. Podczas referatu zostanie poruszony również temat pomocy dla uchodźców wyznania mojżeszowego organizowanej przez społeczność polsko-żydowską—zarówno na poziomie lokalnych społeczności, jak i przez Sejm Żydowski. Prof. Teller opowie też o powrotach do domu i odbudowywania życia na ruinach dawnej egzystencji.

Wykład ukaże, jak społeczność Żydów polskich nauczyła się radzić sobie zarówno z materialnymi skutkami wojen, jak i z powojenną traumą tych, którzy przeżyli. Dzięki tej umiejętności druga połowa XVII stulecia okazała się dla społeczności żydowskiej w I Rzeczypospolitej okresem szybkiego wzrostu i społeczno-kulturalnego rozwoju.

21 października (poniedziałek), godz. 18.00
WSTĘP WOLNY

Wykład w języku angielski, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.

Więcej informacji: link

*****

In the Wake of Catastrophe: Jewish Refugees and the Reconstruction of Jewish Life after Chmielnicki uprising 1648

In his study of the Gwoździec wooden synagogue, Thomas Hubka asks how it was possible for the Jews of Ukraine, whose world had only recently been destroyed in the Chmielnicki uprising, to create such a complex and beautiful cultural monument.

This lecture answers that question by examining how Polish-Lithuanian Jewry succeeded in overcoming so quickly the terrible devastation of the mid-seventeenth century uprising. It first traces the fate of the Jewish refugees forced to flee by the fighting. It begins with the refugee experience itself, examining not only its social and economic effects, but its psychological consequences, too. Its next stage is to see how Polish-Jewish society, both the local communities and the Sejm Żydowski, organized in order to provide the refugees with the necessities of life they needed in order to survive the crisis.

Finally, the lecture focuses on the process of returning home and reconstructing Jewish life amid all the destruction. As becomes clear, Polish Jewry developed its own means of overcoming not just the material losses of the wars but also the traumas suffered by the survivors. It was its success in doing that that put Polish Jewish society in a position to begin a period of rapid growth and socio-cultural development in the post-war years.

21 October (Monday), 6PM
Free admission

Lecture in English with simultaneous Polish translation.

More information: link