You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Warsztat Muzyki Folkowej - Folk Music + Jam Session

Warsztat Muzyki Folkowej - Folk Music + Jam Session

workshops
📅 Date: 27 October 2019, Sunday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., No Problem - Bracka 20 (show on the map)
[english below]

Monikę Szewczyk poznałam w wieku 17 lat, pamiętam jak widziałyśmy się po raz pierwszy się, ja zbuntowana nastolatka, siedziałyśmy u znajomego przy Francuskiej na Saskiej Kępie. Opowiadała, że będzie jechała w swoją pierwszą podróż w Bałkany. Oglądałam potem z zazdrością zdjęcia, które wstawiała, muzyczne filmiki gdzie grała z poznanymi w drodze ludźmi, żyjąc jak nasza polska nomadka .:) Przepiękne krajobrazy, jeszcze bardziej wyjątkowa muzyka. Ta podróż trwa do dziś,

Wspólnie z Sofie i Antonim wrócili niedawno z Indii, mają tak wiele muzyki w sobie, że jak o nich myślę, to jest nigdy niekończący się Jam Session. :)

Folk Singing Circle jest to strona poświęcona pieśniom z tysiąca muzycznych podróży Moniki.

Weź zeszyt, długopis i nauczymy się muzyki, na koniec winszując całe spotkanie akustycznym Jam Session ♥ Wszystkie nuty dozwolone.

Na Warsztatach będzie słoik do którego będziecie się mogli dorzucić na poczet inicjatywy.

Pięknej przestrzeni w piwnicy użyczy nam No Problem - Bracka 20 .

---------

I met Monika Szewczyk at the age of 17, I remember when we saw each other for the first time, I was a rebellious teenager, we were sitting with a friend at Francuska Street in Saska Kępa. She said that she would go on her first trip to the Balkans. Then I watch with envy the photos she inserted, music films where she played with people she met on the road, she lived like our Polish nomad. :) Beautiful landscapes, even more unique music. This journey continues today

Together with Sofie and Antoni they have returned from India recently, they have a lot of music in them that when I think about them, the Jam Jam Session never ends. :)

Folk Singing Circle is a site dedicated to songs from Monika's thousand travel music.

Take a notebook, pen and learn music, finally hanging out the entire Jam Session acoustic meeting ♥ All notes allowed.

There will be a jar at the Workshops so that you will have to discard at the beginning of the initiative.

No Problem - Bracka 20 will give us beautiful space in the basement.