You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Jak budować zaangażowaną społeczność? // How to build an engaged community?

Jak budować zaangażowaną społeczność? // How to build an engaged community?

workshops
📅 Date: 31 October 2019, Thursday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Warecka 8, MJUD (show on the map)
„W środowisku pełnym miłości i zaufania, zrodzonym ze wspólnej wiary, praktyki i misji, osoby różnych ras połączy wspólnota serc i umysłów, od których zależy wzajemne zrozumienie i wewnętrzna przemiana” - Powszechny Dom Sprawiedliwości

Jak angażować innych w swoje projekty? Jak zachęcać ich do działania i wspólnego zmieniania świata? Jak przemieniać swoją społeczność?

Warszawska wspólnota bahaicka z okazji 200-lecia narodzin Baba zaprasza na warsztaty „Jak budować zaangażowaną społeczność?”. Podczas spotkania dowiemy się, jak wciągać innych do swoich pomysłów, inspirować ich i stawać się liderem w swojej grupie.

----------

„In an environment of love and trust born of common belief, practice, and mission, individuals of different races will have the intimate connection of heart and mind upon which mutual understanding and change depend” - Universal House of Justice

How do we engage people in projects? How do we encourage others in activity around a common vision of change for the world? How do we transform the community?

The Warsaw Bahá'í community on 200th anniversary of birth of Báb invites for workshop “How to build an engaged community?”. During the meeting we will learn, how to involve others in our ideas, inspire them and become leaders in our groups.