You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

TANTRA - praktyka medytacji / TANTRA - practising meditation

TANTRA - praktyka medytacji / TANTRA - practising meditation

workshops
📅 Date: 06 December 2019, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., WeWork, Krucza 50 (show on the map)
[English below]

"Uczucie bycia żywym i bycia jednoscią ze wszystkim. Rozwijanie umiejętności dostrzegania świętości w każdej chwili."

Tantra to obszerna nauka zawierająca mądrość ajurvedy, filozofii jogi, astrologii i duchowych praktyk. Celem tantry jest systematyczne wykorzystywanie technik, które mogą nam pomóc żyć "tu i teraz". Tantra używa metod, które mogą wznieść naszą świadomość do poziomu jej potencjału. Podczas projektu, przeprowadzimy 2 zajęcia, które pomogą zdobyć Ci podstawową wiedzę na temat tantry i nauczą cieszyć się każdym momentem życia. Potem przekażemy tę wiedzę jednej osobie ze swojego środowiska.

Przygotowanie nie jest koniecznie i bez obaw - nie będzie żadnych niespodzianek. Zajęcia odbędą się po angielsku. Głównym instruktorem będzie Ru. Poniżej, link do jego ostatniego artykułu, który pomoże zrozumieć, czego możemy spodziewać się na zajęciach: link

Pamiętajmy - tutaj chodzi o wspólną wymianę wiedzy, a nie pasywne zajęcia! Chcemy poznać Wasze doświadczenia i też się z nich uczyć.

Do zobaczenia wkrótce!

WeWork, Krucza 50, Warszawa, 2 piętro :-)

----------

"The feeling of being alive and at one with everything. This is connecting with the Divine. And the important thing to develop is the sense that this sacred experience is available in all instants."

Tantra is a vast science that encompasses wisdom from Ayurvedic medicine, Yoga philosophy, astrology and spiritual practices. The ultimate goal of Tantra is to systematically utilize all of the methods to help us to lead a life "here and now". Tantra would use multiple tools and techniques to help us elevate our awareness of limitless potential.

Within this project, we'll carry out 2 classes that will help you to get initial understanding of tantra and learn to enjoy every moment of your life. Afterwards, we'll convey this knowledge to one person in our environment. No preparation is required and no worries - there are no planned surprises. The instruction will be in English. The main instructor will be Ru. Please, have a look at his recent article to know what to expect during the classes:nlink

And remember - it's all about collaboration, not passive classes! We'd love to hear about your experiences, and learn from you as well.

Can't wait to see you there!

WeWork, Krucza 50, Warsaw, 2nd floor