You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Tomasz Kowalski | Duch, aktor, rzecz / Ghost, Actor, Thing

Tomasz Kowalski | Duch, aktor, rzecz / Ghost, Actor, Thing

exhibition
📅 Date: 17 January 2020, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Galeria Dawid Radziszewski, Kolejowa 47A/U5 (show on the map)
[for english scroll down]

Tomasz Kowalski
Duch, aktor, rzecz
17.01–22.02.2020
otwarcie wystawy 17 stycznia, 19:00-22:00

Wyobraź sobie, że cały czas obowiązują stare złotówki, masz w kieszeni banknot dziesięć tysięcy. Z tyłu, we mgle, Wawel. Pamiętasz dodatek do "Machiny", który był przewodnikiem po knajpach i barach? Za dziesięć tysięcy nic tam nie kupisz. Mieszkasz w kamienicy w centrum tego czy innego miasta, bez centralnego ogrzewania. Są jeszcze sklepy muzyczne, z kasetami i płytami CD. Znajdziesz tam głównie muzykę alternatywną. Wyobraź sobie takie lata 90., które cały czas trwają, w 2020 roku.

Tu, gdzie znajduje się galeria, nie ma mieszkań dla klasy średniej, nie ma też mojej galerii. Zajmuję się czymś zupełnie innym. Stoją tu ruiny fabryki, a po drugiej stronie ul. Towarowej ruiny drukarni. Spotykają się tu członkowie sekt, przeskakują przez siatkę, mają coś w rodzaju klubu. Czytają Andrzeja Szpindlera, słuchają kaset wydawnictwa Alicja i dużo rozmawiają. Główne tematy to: Kaplica Rothki z muzyką Mortona Feldmana w tle, cerkiew Nowosielskiego, Goetheanum spod Bazylei, filmy starego Żuławskiego i Kena Russella. Grupa Oneiron, wampiry, chochoły przypominające dresiarzy, postaci które nie mają powłoki, oraz takie, które mają tylko powłokę, puste w środku.

Tomasz Kowalski, ur. 1984 roku w Szczebrzeszynie. Malarz, założyciel wydawnictwa muzycznego Alicja. W jego praktyce odbija się widmontologiczne zamiłowanie do sztuki i kultury przeszłości. Miesza dekady i estetyki, wrzucając w nie swoich, błąkających się bohaterów. Jest laureatem Guerlain Foundation Drawing Award. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach, między innymi Centre Pompidou, mumok w Wiedniu, MOCAK w Krakowie czy Fundacji Sztuki Polskiej ING.

----------

Tomasz Kowalski
Ghost, Actor, Thing
17/01–22/02/2020
Exhibition opening on Jan 17, 7–10 pm

Imagine a time before inflation: you're carrying a high-denomination banknote in your pocket, 10,000 Zlotys. Wawel Castle's in the background, all foggy. Remember the guide to the bars and cafes, added to your favorite music magazine? 10,000 won't buy you anything there. You live in a tenement building without central heating, in the city center of this or that town. There's music stores, still full of cassettes and CDs. Mostly alternative. Imagine such 90s, that still go on in 2020.

Here, where the gallery is now, there's no middle-class apartment buildings, there's even no gallery. I do something completely else. There's factory and print-house ruins on the other side of Towarowa street. This is where cult members meet, where they have some sort of a club. They jump over the fence to reed Andrzej Szpindler poems, listen to tapes from Alicja label, and talk. Main topics are: Rothko Chapel with Mordon Feldman music in the background, Nowosielski's orthodox church, Goetheanum outside of Basel, Żuławski and Ken Russell movies. Oneiron group, vampires, Chochoły (the thug-resembling Straw-wraps), and figures without a shell, or with just a shell, but empty inside.

Tomasz Kowalski, born 1984 roku in Szczebrzeszyn. Painter, founder of Alicja record label. His artistic practice reflects a hauntological passion for art and culture of the past. He mixes decades and aesthetics, juxtaposing them with his own wandering protagonists. Winner of Guerlain Foundation Drawing Award. His works are part of numerous collections, such as Centre Pompidou, mumok in Vienna, MOCAK in Kraków, and The ING Polish Art Foundation.