You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Budowanie marki firmy w internecie i mediach społecznościowych // Building an online brand

Budowanie marki firmy w internecie i mediach społecznościowych // Building an online brand

workshops
lecture
📅 Date: 01 February 2020, Saturday

⌚ Start time: 10:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Szpitalna 5/14 (show on the map)
[English below]

Internet oraz media społecznościowe mają olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób postrzegana jest marka naszej firmy. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak budować markę online, by była ona silna i dobrze odbierana przez klientów. Wspólnie przeanalizujemy sieci społecznościowe pod kątem możliwości promocyjnych oraz stworzymy pomysł na obecność marki w social media.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Kiedy: 01. 02. 2020 r. (sobota), godz. 10.00-13.00
Gdzie: Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Szpitalna 5/14, Warszawa

REJESTRACJA (obowiązkowa):
- poprzez formularz zgłoszeniowy: link
- LUB tel. 692-913-993
- LUB e-mail zapisy@forummigracyjne.org

Spotkanie jest całkowicie bezpłatne. Przeznaczone jest ono dla migrantów i migrantek z krajów spoza Unii Europejskiej, legalnie przebywających w Polsce, nie będących w procedurze przyznania ochrony międzynarodowej i przebywających w Polsce na wizach inna niż wiza turystyczna.

Prowadząca warsztat: Joanna Cieślak-Ospalska - od ponad 20 lat pracuje z mediami i dla mediów. Doświadczenie z zakresu public relations zaczęła zdobywać jeszcze na studiach, pracując m.in. w Torfarm S.A. (obecnie NEUCA). Zajmuje się strategiami komunikacyjnymi i wizerunkowymi firm. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje. Konsultuje, doradza i pomaga. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej. Pisze felietony i artykuły do pism branżowych.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu "Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu", współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. bezpieczna przystań.

----------

The internet and social media have a huge impact on how our company brand is perceived. During the meeting, participants will learn how to build an online brand so that it is strong and well recognized by customers. We will analyze social networks for promotional opportunities and create an idea for the brand's presence in social media.

The meeting will be conducted in Polish.

Date: 01. 02. 2020 (Saturday), 10.00-13.00
Venue: Polish Migration Forum Foundation, ul. Szpitalna 5/14, Warsaw

REGISTRATION (compulsory):
- via the application form: link
- OR tel. 692-913-993
- OR zapisy@forummigracyjne.org

The meeting is free of charge.

The workshop is intended for migrants from countries outside the European Union, legally residing in Poland, not being in the procedure of granting international protection and staying in Poland on visas other than a tourist visa.

About trainer: Joanna Cieślak-Ospalska - she has been working with the media and the media for over 20 years. She began to gain experience in public relations while still studying, working, among others at Torfarm S.A. (now NEUCA). She deals with communication and image strategies of companies. Conducts trainings, workshops and conferences. She is also a lecturer at the College of Banking, writes columns and articles for professional magazines.

The meeting is implemented as part of the "Support for the integration of foreigners in Mazovia" project, co-financed from the National Asylum, Migration and Integration Fund Program. Safe harbour.