You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Sound in Space Orchestra | Live at Stół Powszechny

Sound in Space Orchestra | Live at Stół Powszechny

concert
📅 Date: 27 January 2020, Monday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Praga-Południe dist., Teatr Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20 (show on the map)
[English below]

Sound in Space Orchestra to kolektyw performerów dźwięku, którzy uczestniczyli w warsztatach muzycznych „Sound in Space” pod egidą Ray’a Dickaty, odbywających się dzięki Fundacji Strefa Wolnosłowa od 2017 r. w Teatrze Powszechnym. Celem tych warsztatów jest tworzenie brzmienia przez profesjonalnych muzyków i nie-muzyków, pochodzących z różnych kultur i mających za sobą różne doświadczenia, poprzez grupową, wolną improwizację.

Wystąpią stali członkowie ‘Sound in Space Orchestra’ oraz ‘Warsaw Improvisers Orchestra’ wraz z uczestnikami nowej edycji warsztatów muzycznych.

Grupa łączy muzyków profesjonalnych i nie-muzyków wspólnie badających związki pomiędzy dźwiękami w przestrzeni.

Twórczość grupy opiera się na praktyce 'Głębokiego Słuchania' (Deep Listening Excercise). Wydobywając dźwięk z przedmiotów, które zazwyczaj nie pełnią roli instrumentów, i komponując go z własnymi głosami, grupa wykreuje abstrakcyjną przestrzeń polifoniczną i spotęguje doznania słuchowe gości koncertu – pod czujną dyrygenturą Ray’a Dickaty.

Wstęp wolny

--------------------------

Sound in Space Orchestra is a collective group of sound performers who have participated in „Sound in Space” music workshops led by Ray Dickaty, being held by Strefa WolnoSłowa Foundation since 2017 in Teatr Powszechny. The aim of these workshops is to create sound by musician or non-musician participants from different cultures and background in a collective free-improvisational activity.

The core group consists of members of the S.I.S Orchestra and Warsaw Improvisers Orchestra, with newer members of the current music workshop group also taking part.

The group consists of practicing musicians and non-musicians and relates to how we perceive the relationship of sound in space.

This is part of a larger "Deep Listening Exercise". Using what are generally considered "non-musical" objects as sound sources combined with voices, the group will create an abstract immersive sound space in order to heighten the aural experiences of the listeners under the conduction of Ray Dickaty".

Entrance is free