You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

HIVstorie: Żywe polityki // HIVstories: Living Politics

HIVstorie: Żywe polityki // HIVstories: Living Politics

exhibition
📅 Date: 31 January 2020, Friday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Biennale Warszawa, Marszałkowska 34/50 (show on the map)
[For English scroll down]

🔻🔺HIVstorie: Żywe polityki🔻🔺
Wystawa trwa od 31 stycznia do 1 marca 2020
Otwarcie: 31 stycznia 2020, 20:00
Biennale Warszawa (MA3450) przy ul. Marszałkowskiej 34/50
❗Wstęp wolny

W jaki sposób polityki łączą się z biografiami, aktywizmem i zaangażowaniem w przeciwdziałanie HIV/AIDS? Wystawa przedstawia różnorodne formy życia polityk HIV/AIDS z perspektyw wielu społeczności, krajów i regionów, w tym Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Turcji, i z poziomu europejskiego. Skupia się na tym, w jaki sposób codzienne, indywidualne i kolektywne doświadczenia oraz polityki kształtują się nawzajem.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia Europa jest jednym z dwóch obszarów z największym wskaźnikiem przyrostu zakażeń HIV, choć ich skala różnicuje się w zależności od społeczności i regionów. W odpowiedzi na epidemię podejmowane są różnorodne formy samoorganizacji osób żyjących z HIV i szczególnie narażonych na zakażenie. Wielość sposobów życia, aktywistycznych działań i polityk w zakresie HIV/AIDS pokazuje, że nie da się stworzyć spójnej historii walki z epidemią. Zamiast jednej dominującej opowieści prezentujemy wielość asynchronicznych i pełnych rozbieżności zmagań, które przyjmują unikalną ekspresję w różnych politycznych, prawnych i społecznych kontekstach. Wystawa HIVstorie obrazuje złożoną i twórczą, a czasem pełną wewnętrznych sprzeczności, dynamikę aktywizmu HIV/AIDS. Przedstawia ona także Europę jako całość historycznie zmienną, nieoczywistą w znaczeniu jej geografii i kwestionowaną społecznie i politycznie.

Wystawę tworzą różne narracje i materiały zbierane w trakcie trzyletniego projektu badawczego „Aktywizm, obywatelstwo i zdrowie – rozwikływanie historii europejskich polityk HIV/AIDS” (Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health; EUROPACH). Analizuje on, w jaki sposób narracje o przeszłości wpływają na teraźniejszość i przyszłość epidemii. Badaczki i badacze z Krakowa, Warszawy, Londynu, Berlina i Bazylei, w partnerstwie z wieloma organizacjami społecznymi, gromadzili artefakty, materiały archiwalne i informacje o dziełach sztuki, a także prowadzili wywiady biograficzne z osobami żyjącymi z HIV, aktywistkami, polityczkami, urzędnikami i środowiskiem medycznym. Składające się na wystawę materiały nie wyczerpują wielości i złożoności biografii, sposobów doświadczania epidemii i form zaangażowania w walkę przeciw HIV/AIDS w Europie. Wszystkie wywiady przeprowadzone w ramach projektu pozostałe dostępne są w Europejskim Archiwum HIV/AIDS (European HIV/AIDS Archive – EHAA).

Wystawa HIVstorie: Żywe polityki powstała na podstawie badań finansowanych przez sieć Humanities in the European Research Area w ramach programu 3rd Joint Research Programme „Uses of the Past”.

🔺Program towarzyszący: link 🔻

Organizatorzy: Biennale Warszawa Instytucja Kultury m.st. Warszawy, EUROPACH, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół kuratorski: Zülfukar Çetin, Agata Dziuban, Friederike Faust, Emily Jay Nicholls, Noora Oertel, Todd Sekuler, Justyna Struzik, Alper Turan
Projekt wystawy: Valerie Assman
Produkcja wystawy: Biennale Warszawa, Z.U.CH.
Projekt graficzny: Lidia Wilkosz
Współpraca: Beate Binder, Peter-Paul Bänziger, Martin Lengwiler, Marsha Rosengarten
Dofinansowanie: HERA Knowledge Exchange and Impact Award
Patroni medialni: Tok fm, Le Monde Diplomatique, Notes na 6 tygodni
Organizacje partnerskie:
ACT UP Oral History Project
AIDS Action EUROPE
Deutsche AIDS-Hilfe, Niemcy
European African Treatment Advocates Network (EATAN)
Europe and Central Asia Union of People Living with HIV (ECUO)
European AIDS Treatment Group (EATG)
European Network of People Who Use Drugs (EuroNPUD)
Hydra, Niemcy
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Turcja
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE)
Justri, Wielka Brytania
Kaos GL, Turcja
National AIDS Trust, Wielka Brytania
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği (Pink Life LGBTT Solidarity Association), Turcja
Positiv Living Assoziation, Turcja
Pozitif-iz, Turcja
SIEĆ PLUS, Polska
Społeczny Komitet ds. AIDS, Polska
Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR, Polska

------------------------

🔻🔺HIVstories: Living Politics🔻🔺

Dates of the Exhibition: 2020, January 31 - March 1
Opening: 2020, January 31, godz. 20:00
Biennale Warszawa (MA3450) at Marszałkowska Street 34/50
❗Admission free

How are politics and life narratives in the fields of HIV/AIDS activism entangled? This exhibition explores different ways of living politics from the perspectives of a variety of countries, communities and regions. It focuses on the ways in which lives are shaped by politics, and politics are shaped by lives in Poland, United Kingdom, Turkey, Germany and on the European level.

The World Health Organisation has identified Europe as one of two regions with the fastest growing HIV epidemic in the world. While the impact and spread of the virus unfolds differently and unevenly across populations and regions of Europe, it has evoked multiple responses from most affected populations, civil society organisations and collectives. A multiplicity of lives and politics demonstrates that the fight against HIV/AIDS cannot be recounted as a single coherent story. Instead, it is presented here as an ongoing struggle with many disparities and a-synchronicities - all of which take on unique expression in each political, legal and social context. Taken together, HIVstories offers a glimpse into the complex, creative and at times contradictory dynamics of HIV/AIDS activism across the region. It reveals Europe as a historically shifting, disputed, and dynamic geographic, social and political entity.

The exhibition is made up of narratives and objects that have been collected over the course of a three-year international research project. Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) explores how narratives of the past continue to impact the present and the future of the epidemic. Researchers from Kraków, Warsaw, London, Berlin and Basel, in collaboration with a great many community partner organisations, collected artefacts, archival documents and art works, and conducted oral history interviews with activists, advocates, politicians, bureaucrats and medical practitioners. These lively materials evoke only some of the multiple lives and faces involved in the struggle against HIV/AIDS in the European region. The excerpts from life narratives as presented here, and many more, are part of the European HIV/AIDS Archive.

Funding for the research that was used to produce this exhibition was generously provided by the Humanities in the European Research Area as part of their 3rd Joint Research Programme under the rubric “Uses of the Past”.

🔺Side Programme: link

Organisers: Biennale Warszawa Instytucja Kultury m.st. Warszawy, EUROPACH, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Curatorial team: Zülfukar Çetin, Agata Dziuban, Friederike Faust, Emily Jay Nicholls, Noora Oertel, Todd Sekuler, Justyna Struzik, Alper Turan
Exhibition design: Valerie Assman
Produkcja wystawy/Exhibition production: Biennale Warszawa, Z.U.CH.
Poster design: Lidia Wilkosz
With support of: Beate Binder, Peter-Paul Bänziger, Martin Lengwiler, Marsha Rosengarten
Funding: HERA Knowledge Exchange and Impact Award
Media partners: Tok fm, Le Monde Diplomatique, Notes na 6 tygodni
Non-academic partners:
ACT UP Oral History Project
AIDS Action EUROPE
Deutsche AIDS-Hilfe, Niemcy
European African Treatment Advocates Network (EATAN)
Europe and Central Asia Union of People Living with HIV (ECUO)
European AIDS Treatment Group (EATG)
European Network of People Who Use Drugs (EuroNPUD)
Hydra, Niemcy
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Turcja
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE)
Justri, Wielka Brytania
Kaos GL, Turcja
National AIDS Trust, Wielka Brytania
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği (Pink Life LGBTT Solidarity Association), Turcja
Positiv Living Assoziation, Turcja
Pozitif-iz, Turcja
SIEĆ PLUS, Polska
Społeczny Komitet ds. AIDS, Polska
Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR, Polska