You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Architecture: Architektura: Dobro Wspólne/ otwARTa Czytelnia/ Open Reading Room

Architecture: Architektura: Dobro Wspólne/ otwARTa Czytelnia/ Open Reading Room

meeting
exhibition
📅 Start Date: 27 January 2020, Monday

⌚ Start time: 16:00

📅 End Date: 31 January 2020

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Curie City, Tamka 36 (show on the map)
Architecture: Common Good / Architektura: Dobro Wspólne
otwARTa Czytelnia dla wszystkich zainteresowanych w wieku od 0 do 123 lat
Open Reading Room for everyone interested from 0 to 123 years old

w procesie patafizyczno-demo-kreatywnym: w jezyku polskim i w jezyku angielskim
in a pataphysico-democreative process: in Polish and in English

books + art ~ fluxus ~ art-like found objects ~ artifacts ~ thoughts to share
ksiazki + sztuka ~ fluxus ~ podobne do sztuki obiekty znalezione ~ artefakty ~ mysli do podzielenia sie

Monday-Friday, January 27-31, 2020 / ~ 4pm to ~ 5pm
Poniedzialek-Piatek, Styczeń 27-31, 2020 / ~ 16:00 ~ 17:00

" To create, one must first question everything." - Eileen Gray.

this on-going series offers an evolving situation for creative exchange in real space and time.

CurieCity Motto: ~ Less Ego ~ More Eco ~ (p)articipation

address:
CurieCity + Useum451
ul. Tamka 36
Warszawa

BIBLIOTEKA CURIE CITY otwarta czytelnia książek o sztuce, architekturze, teatrze i nauce Jako społeczeństwo jesteśmy świadkami zjawiska zanikania księgarni, zaczynamy żyć i czytać wszystko wirtualnie. Potrzebna jest społeczna, otwarta i dostępna czytelnia książek artystycznych, zarówno popularnonaukowych jak i rzadkich, cennych książek z różnych dziedzin sztuki i kultury, która umożliwi wszystkim bezpośredni dostęp do książek pięknie wydanych, o wysokim poziomie graficznym. W celu stworzenia czytelni w przestrzeni artystycznej Curie City Fundacja Warsaw Bauhaus udostępni stopniowo swoją kilkutysięczną kolekcję książek o sztuce i architekturze, nauce oraz o sztukach performatywnych - są to wydawnictwa zarówno w języku polskim, jak i angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Idea biblioteki to pomysł na stworzenie przyjaznego miejsca czytelniczego, które jednocześnie będzie lokalnym klubem dyskusyjnym, często w sytuacji jeden na jeden, co ułatwi przekroczenie barier nieśmiałości, a bywający w lokalu artyści, kuratorzy, teoretycy, producenci i bibliofile będą przewodnikami po zawiłych ścieżkach kultury dostępnymi dla każdego odwiedzającego lub stałego bywalca.