You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Marceli Adamczyk – Solar Panels

Marceli Adamczyk – Solar Panels

exhibition
📅 Date: 31 January 2020, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., MAKATA STUDIO, ulica Chełmska 21 (show on the map)
Galeria Śmierć Człowieka
Title / Tytuł wystawy: Solar Panels
Artist / Artysta: Marceli Adamczyk
Curator / Aranżer: Kamil #2
31.01.2020, 19:00-24:00
MAKATA STUDIO
ul. Chełmska 21

[PL]
Panele słoneczne przetwarzają energię słoneczną w energię elektryczną. Zauważyłem tu pewną analogię do tego, co sam robię i czego oczekuję od dzieła sztuki. Czerpiąc z własnej wyobraźni tworzę naładowane energetycznie obrazy i tkaniny – części składowe tej wystawy. O tym co zobaczysz, chcę mówić jak najogólniej.
Zależy mi na zupełnie nieskrępowanym odbiorze, aby każdy mógł przetworzyć to co widzi, przez własne doświadczenia i nastroje.
Dlatego nie znajdziesz podpisów z tytułami, wielkich narracji idących za każdym kolejnym obrazem i tym podobnych (moim zdaniem) niepotrzebnych rzeczy.
Hasło SOLAR PANELS poprzez luźne skojarzenie z przetwarzaniem energii ma naprowadzić odbiorcę (Ciebie) na ponad narracyjny tok (charakter) odbioru.
– Marceli Adamczyk

Ideą przewodnią galerii Śmierć Człowieka jest "prealizm" (nadchodząca rzeczywistość), dehumanizm w sztuce (czysta, odczłowieczona twórczość), alienacja i nihilizm (sprawczość niczego), dlatego też pozostawiamy bez wyjaśnień, z czym właściwie będzie się miało do czynienia.

[EN]
Solar panels convert solar energy into electricity. I noticed here a certain analogy to what I do and what I expect from a work of art. Drawing on my own imagination I do create energetically charged paintings and fabrics - components of this exhibition. I want to talk about what you see as general as possible.
Important for me is a completely unfettered perception so that everyone can process what they see through their own experiences and moods.
Therefore, you will not find captions with titles, great narratives following each subsequent image and such unnecessary (in my opinion) things.
The SOLAR PANELS slogan through its loose association with energy processing is to lead the recipient (you) to more than narrative way (nature) of perception.
– Marceli Adamczyk

The leading concept of the gallery Śmierć Człowieka (Death of Man) is the “prealism” (the upcoming reality), dehumanisation in arts (pure, agency of nothingness), alienation and nihilism (agency of nothingness), that why we leave without explanation what exactly is going to happen there.