You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Kto w Polsce ma HIV? Nowe spojrzenie

Kto w Polsce ma HIV? Nowe spojrzenie

meeting
📅 Date: 23 February 2020, Sunday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Biennale Warszawa, Marszałkowska 34/50 (show on the map)
[For English scroll down]

🔻🔺Wydarzenie towarzyszące wystawie HIVstorie: Żywe polityki🔻🔺
23 lutego 2020
17:00–19:00
Wstęp wolny

🔺Kto w Polsce ma HIV?🔺
🔺🔺Nowe spojrzenie🔺🔺
🔻Spotkanie z Jakubem Janiszewskim, autorem książki „Kto w Polsce ma HIV?”🔻

Książka Jakuba Janiszewskiego „Kto w Polsce ma HIV?” wydana w roku 2013 przez Krytykę Polityczną pokazywała skomplikowane oblicza polityk HIV/AIDS w Polsce. Chcemy powrócić do niej w 2020 roku, by porozmawiać z autorem o procesie powstawania i recepcji książki w niełatwym, polskim kontekście oraz zapytać o to, czy i jak zmieniły się światy polityk HIV/AIDS.

Jakub Janiszewski – dziennikarz, od 16 lat prowadzi w radiu TOK FM codzienną audycję omawiająca bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Publikował w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Polityce, Krytyce Politycznej. W 2013 roku opublikował monografię polskiej epidemii HIV „Kto w Polsce ma HIV?”. Był nominowany do nagrody Mediatory oraz Nagrody im. Teresy Torańskiej.

Więcej: link

--------------

🔺🔻Event as a part of side programme accompanying the exhibition HIVstories: Living Politics🔺🔻
February 23 2020
17:00–19:00
Admission free

🔺Who has HIV in Poland?🔺
🔺🔺Revisited🔺🔺
🔻Meeting with Jakub Janiszewski, author of the book "Who has HIV in Poland?"🔻

Jakub Janiszewski’s book "Who has HIV in Poland?", published in 2013 by Political Critique, revealed the complex face of HIV policy worlds in Poland. We return to it here in 2020 to ask the author about the process of developing the book and about it’s reception in the difficult, Polish context, and also to inquire if and how HIV/AIDS policy worlds have changed over time.

Jakub Janiszewski – journalist, for the last 16 years he runs a daily broadcasting programme dedicated to current political and social issues. He has published in Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Polityka, Krytyka Polityczna. In 2013, Jakub publish a monograph of Polish HIV epidemic "Who has HIV in Poland?" He was nominated to Mediatory and Irena Torańska Award (granted by Newsweek).

More: link