You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Women will save the Earth: ConText and ReSearch // Kobiety uratują Ziemię: Kontekst i Poszukiwanie

Women will save the Earth: ConText and ReSearch // Kobiety uratują Ziemię: Kontekst i Poszukiwanie

exhibition
other
📅 Start Date: 02 March 2020, Monday

⌚ Start time: 16:00

📅 End Date: 06 March 2020

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Curie City, Tamka 36 (show on the map)
Women will save the Earth: ConText and ReSearch. Kobiety uratują Ziemię: Kontekst i Poszukiwanie.

Wystawa Poznawcza w Procesie + otwArta Czytelnia dla wszystkich zainteresowanych w wieku od 0 do 123 lat
ReSearch Exhibition in Process + Open Reading Room for everyone interested from 0 to 123 years old

(p)Articipants/ proposals welcome: short form, manifests, performances
During entire month of March

Zapraszamy do współpracy: krótkie formy , manifesty, performanse. Cały mesiąc marzec
art + books ~ design ~ dada ~ surrealism ~ art-like found objects ~ hype-critical artifacts ~ thoughts to share
sztuka + ksiazki ~ dada ~ surrealizm ~ sztuko-podobne obiekty znalezione ~ hajp-krytyczne artefakty ~ mysli do dzielenia sie

praca w procesie patafizyczno-demokreatywnym: w jezyku polskim i w jezyku angielskim
work in a pataphysico-democreative process: in Polish and in English

Poniedzialek-Piatek, Marzec 2 - 6, 2020 / ~ 4pm do ~ 5pm
Monday-Friday, March 2 - 6, 2020 / ~ 16:00 to ~ 17:00

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.” ― Anne Frank

“Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway.” ― Eleanor Roosevelt

“Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”
― Virginia Woolf

" Dusze, tak samo jak ciała, bywają chore od urodzenia, albo od różnych przypadków życia. Utrzymywanie w zdrowiu dusz ludzkich i ich leczenie jest zadaniem trudniejszem niż czynienie tego względem ciał. " - Eliza Orzeszkowa

this on-going series offers an evolving situation for creative exchange in real space and time.

CurieCity Motto: ~ Less Ego ~ More Eco ~ (p)articipation

address:
CurieCity + Useum451
ul. Tamka 36
Warszawa