You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Czułość na HER Docs Film Festival // Tenderness - performative music event at HER Docs Film Festival 2020

Czułość na HER Docs Film Festival // Tenderness - performative music event at HER Docs Film Festival 2020

film show
party
meeting
other
📅 Date: 07 March 2020, Saturday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Departament Obecności, Pańska 3 (show on the map)
[for English version scroll down]

Czułość to troska o siebie nawzajem, uważność i otwieranie przestrzeni na innych, wrażliwość na zmysłowe doświadczanie rzeczywistości, skala odczuwanych emocji, obecność we współistnieniu. Czułość jest niebinarna. To impuls, uczucie, chęć.

Impreza performatywna na HER Docs Film Festival 2020, która odbędzie się w Departamencie Obecności i kawiarni Paloma na Pańskiej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Pańskiej 3.

Czułość to synergiczne spotkanie wielu twórczyń, łączące sferę dźwiękową, performatywną, taneczną, wizualną i zapachową. Jest to projekt powstający z inicjatywy HER Docs Film Festival 2020, Synergia i Departament Obecności, współorganizowany z Radio Kapitał i kawiarnią Paloma na Pańskiej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Wystąpią:

✹ 19:00 - 20:00 Filipka – pokaz filmu oraz spotkanie z Dawidem Nickelem i Filipką Rutkowską. Performatywną dyskusję poprowadzi Edka Jarząb.

✹ 20:00 - 20:30 Więź – instalacja dźwiękowa przygotowana przez Zuzannę Koftę i Gosię Wrzosek, artystki pracujące ze śpiewem improwizowanym, związane m.in. z Sound in Space Orchestra.

✹ 20:30 - 21:30 Girls to the Front live - Literacko-muzyczny program, podczas którego autorki związane z zinem i cyklem wydarzeń Girls to the Front przeczytają swoje prace. Wystąpią kalliope, Natalka Suszczyńska, Sonia Wąsowska, Gosia Kot, Zofka Jabłońska, Ida Dzik, Di Libe brent wi a nase Szmate.

✹ 21:30 - 22:15 Charlie live – Leona Jacewska, urodzona w Berlinie polska DJ-ka, jest jedną z najbardziej aktywnych postaci w krakowskim „tanecznym podziemiu”.

✹ 22:15 - 23:15 m͏a͏d͏i͏k͏o͏p͏t͏a͏h b2b Young Majli – Magda Staniszewska, muzyczna aktywistka i dziennikarka zainteresowaną tematyką społeczną i Marta Malinowska, dziennikarka radiowa i DJka. Obie związane są z wrocławskim kolektywem regime brigade.

✹ 23:15 - 23:30 Dynamika Afektu - Choreograficzny Akt Performatywny Katarzyny Szugajew, w oparciu o muzykę zmiksowaną przez Krzysztofa Bagińskiego.

✹ 23:30 - 00:00 Ola666 - amatorka muzyki, która gościnnymi występami stara się zmieniać zdominowaną przez mężczyzn warszawską scenę muzyczną.

✹ VJki: PUSSYMANTRA – Marta Navrot i Jagoda Wójtowicz, czyli zaangażowany kolektyw artystyczno-kuratorski, eksplorujący temat tożsamości płciowej w cyberprzestrzeni.
Cover wydarzenia to część pracy Jagody Wójtowicz.

✹ Scenografia: Arman Galstyan, Alicja Konarska, Łukasz Horbów.

Wydarzenie jest bezpłatne i jest częścią programu towarzyszącego sekcji Sztuka na HER Docs Film Festival czyli pierwszym w Polsce festiwalu filmów dokumentalnych, eksperymentalnych, animacji i prac wideo autorstwa kobiet, który odbędzie się w warszawskiej Kinotece w dniach 6 –10 marca 2020 wokół Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Festiwal to przestrzeń twórczej ekspresji, wymiany myśli i zaangażowanej dyskusji – nie tylko w branży dokumentalnej.

✹Czułość jest organizowana dzięki wsparciu Wimin✹

Filmy artystek obecnych w sekcji Sztuka można zobaczyć w niedzielę, 8.03.2020, o godz. 15:00 (pokaz premierowy), Aula ASP, Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 – wstęp wolny

Więcej informacji: herdocs.pl

----------------
ENG

Tenderness - performative music event at HER Docs Film Festival 2020

Tenderness means caring for one another, mindfulness and opening the space for others. It is sensibility, sensual experience of reality, scale of emotions felt, presence in coexistence. Tenderness is non-binary. It’s an impulse, a feeling, a desire.

Tenderness is a synergic meeting of different artists which unites audio, performative, dance, visual and scent spheres. The project was created by HER Docs Film Festival 2020, Departament Obecnościand Synergia in cooperation with Radio Kapitał and Paloma na Pańskiej in Warsaw at Pańska 3 street.

✹ 19:00 - 20:00 Filipka – screening of the movie and meeting with the authors – Dawid Nickel and Filipka Rutkowska. The performative discussion will be hosted by Edka Jarząb.

✹ 20:00 - 20:30 Bond – a sound installation developed by Zuzanna Kofta and Gosia Wrzosek. Both artist work with improvised singing and are part of Sound in Space Orchestra.

✹ 20:30 - 21:30 Girls to the Front Live – a musical-literary intervention during which authors behind the Girls to the Front zine and event series will read their works. Performers: Natalka Suszczyńska, Sonia Wąsowska, Maja Pompa and others.

✹ 21:30 - 22:15 Charlie Live – Leona Jacewska, polish DJ born in Berlin, one of the most active figures in the Cracow’s independent music scene.

✹ 22:15 - 23:15 m͏a͏d͏i͏k͏o͏p͏t͏a͏h b2b Young Majli – Magda Staniszewska, a musical activists dedicated to combating sexual violence in clubs and Marta Malinowska, a radio journalist and a DJ. Both are part of Wroclaw-based collective regime brigade.

✹ 23:15 - 23:30 Dynamics of Affection - a choreographic performative act by Katarzyna Szugajew (Szuga Szu); based on music remixed by Krzysztof Bagiński.

✹ 23:30 - 00:00 Ola666 – a musical amateur who tries to alter the male-dominated Warsaw’s music scene with her guest appearances.

✹ VJ: PUSSYMANTRA – Marta Nawrot and Jagoda Wójtowicz, a socially and politically engaged artist-curator collective which focuses on exploring the theme of gender identity in cyberspace.
Cover video: a part of the artwork of Jagoda Wójtowicz

✹ Space design: Arman Galstyan, Alicja Konarska, Łukasz Horbów.

The event is part of accompanying events program of the Art at HER Docs section of HER Docs Film Festival which is the first festival in Poland presenting documentary films, animations and video artworks by womxn filmmakers and artists. The first edition of the festival will take place March 6-10, 2020 at the Kinoteka cinema in Warsaw, around International Women's Day. The Festival is a space of free, creative expression, exchange of thoughts and engaged discussion – not only within documentary films industry.

✹Tenderness is organized with the support of Wimin✹

Screenings of films and video artworks by artists taking part in Art section: Sunday 8.03. 15:00 (premiere screening), Academy of Fine Arts, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (free entry)

More information: herdocs.pl