You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Walka z bezkarnością w ocieplającym się świecie // Fighting impunity in a warming world

Walka z bezkarnością w ocieplającym się świecie // Fighting impunity in a warming world

lecture
📅 Date: 07 March 2020, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Biennale Warszawa, Marszałkowska 34/50 (show on the map)
[For English scroll down]

„Walka z bezkarnością w ocieplającym się świecie”
Wykład Nabila Ahmeda z zespołu badawczego INTERPRT

Wydarzenie w ramach weekendu otwarcia wystawy Rasa i las

7 marca 2020, 17:00
Biennale Warszawa (MA3450)
Wydarzenie w języku angielskim, bez tłumaczenia
Wstęp wolny

Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości oferuje tylko bardzo ograniczoną ochronę w zakresie środowiska oraz środków do życia i godności ludzi. Jednak współczesne grupy działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe i dziennikarze rozszerzyli dostęp do informacji geoprzestrzennych, mediów audiowizualnych i danych opensource, by ujawnić zbrodnie popełniane przez państwa i przedsiębiorstwa. Fakty kryminalistyczne uzyskane przez podmioty niepaństwowe coraz częściej są akceptowane w kontekstach prawnych i dla rzecznictwa.

Jak INTERPRT wykorzystuje analizę przestrzenną i kryminalistykę środowiskową nie tylko w dokumentowaniu nienagłaśnianych przestępstw wobec środowiska i pogwałceń praw człowieka, ale i w wysiłkach zmierzających do uznania ekobójstwa przez prawo międzynarodowe?

Ekobójstwo – termin użyty po raz pierwszy podczas wojny w Wietnamie – ma potencjał jako efektywne narzędzie dla rządów i społeczeństwa obywatelskiego na froncie walki z ekologiczną bezkarnością w międzynarodowym trybunale karnym i poza nim.

Więcej wystawie: link

--------------
EN:

"Fighting impunity in a warming world"
Nabil Ahmed's (INTERPRT) lecture

Event as a part of side programme accompanying the exhibition „Race and Forest”

March 7 2020, 17:00
Biennale Warszawa (MA3450)
Event in English, not translated
Admission free

International criminal justice offers considerably limited protection to the environment and to the livelihoods and dignity of peoples. Yet today civil society groups, NGOs, and journalists have expanded access to geospatial information, audiovisual media and open-source data to expose state and corporate crimes. Forensic truths acquired by non-state actors are increasingly admitted in legal contexts and for advocacy purposes.

How spatial analysis and environmental forensics are put to work by INTERPRT to not only document underreported environmental offenses and human rights violations but also in an effort to recognize ecocide as an international crime?

First invoked during the Vietnam war, ecocide has the potential as an effective tool for climate frontline governments and civil society in the fight against ecological impunity at the international criminal court and beyond.

More about the exhibition: link