You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Patafizyka w kwarantannie // Pataphysics in quarantine

Patafizyka w kwarantannie // Pataphysics in quarantine

theater
other
📅 Start Date: 16 March 2020, Monday

⌚ Start time: 22:00

📅 End Date: 22 March 2020

📌 Place: 💻 online
[for English scroll down]

Izolacja pozbawiła Cię pracy? Tęsknisz za działaniem artystycznym? Jest nas wiele, zróbmy coś razem! Jako cyfrowe wcielenie Curie City, zapraszamy do udziału w patafizycznym cyberperformansie – interaktywnym czytaniu „Ubu króla” Alfreda Jarry’ego. Gdy nie nadążamy ze śledzeniem absurdów codzienności, zwróćmy się do źródeł absurdu.
W kwarantannie – czyli nigdzie. Jednak dzięki internetowi, nasze „nigdzie” może być wszędzie.

Zapraszamy do udziału artystki/tów, performerki/ów i wszystkich zmęczonych izolacją i spragnionych twórczych działań.

Zasady gry:
1. Dołącz do naszego wydarzenia na FB >> link
2. Do końca tygodnia, czyli do 22.03.2020 zamieść na stronie wydarzenia swoje nagranie video dowolnego fragmentu „Ubu króla” – ma ono trwać 4 minuty 33 sekundy.
3. Po upływie wyznaczonej daty zmontujemy wszystkie fragmenty w jeden cyberspektakl.
4. Możesz skorzystać z dowolnego przekładu dramatu. Tu linki do tekstu:
- przekład polski: link
- przekład angielski: link
- oryginał: link

-------

Did isolation deprive you of work? Do you miss artistic activity? There are many of us, let's do something together! As a digital incarnation of Curie City, we invite you to participate in the pataphysical cyber performance - interactive performative reading of "King Ubu" by Alfred Jarry. When we can't keep up with the absurdities of everyday life, let's turn to the sources of absurd.
In quarantine – that is to say, nowhere. However, thanks to the internet, our "nowhere" can happen anywhere.

We invite artists, performers and all those tired of isolation and thirsty for creative activities.

Rules of the game:
1. Join our event on FB >> link
2. By the end of the week - until 22nd March 2020, post on a video recording of chosen fragment of "King Ubu" on our event’s site. It shall be 4 minutes 33 seconds long.
3. After the deadline, we will assemble all the fragments into one cyber-performance.
4. You can use any edition of the play. Here are links to the text of “King Ubu”:
- Polish translation: link
- English translation: link
- original: link