You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Face + Book: Kahlo Komornicka Woodman Apr1-Apr5

Face + Book: Kahlo Komornicka Woodman Apr1-Apr5

exhibition
📅 Start Date: 01 April 2020, Wednesday

⌚ Start time: 2:00

📅 End Date: 05 April 2020

📌 Place: 💻 online
Face + Book: On fb Only...Re: MargaretAtwood AnneDufourmantelle FridaKahlo MariaKomornicka FrancescaWoodman BronteSisters...

meditations / projections / posts into virtual reality
medytacje / projekcje / posty do rzeczywistosci wirtualnej

a collective exhibition in process - on Facebook
wystawa zbiorowa w procesie - na Fejsie

virtual ReSearch Exhibition in Process + Open Reading Room for everyone from 0 to 123 years old
wirtualna Wystawa Poznawcza w Procesie + otwArta Czytelnia dla wszystkich w wieku od 0 do 123 lat

art + books ~ design ~ dada ~ modernism ~ art-like found objects ~ hype-critical texts ~ thoughts to share
sztuka + ksiazki ~ dada ~ modernism ~ sztuko-podobne obiekty znalezione ~ hajp-krytyczne teksty ~ mysli do dzielenia sie

Curie City on Facebook >> link

Wednesday-Sunday, April 1 - 5, 2020 /
Sroda-Niedziela, April 1 - 5, 2020 /

work in a pataphysico-democreative process: in Polish and in English
praca w procesie patafizyczno-demokreatywnym: w jezyku polskim i w jezyku angielskim

“Water does not resist. Water flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can stand against it. Water is patient. Dripping water wears away a stone. Remember that, my child. Remember you are half water. If you can't go through an obstacle, go around it. Water does.”
― Margaret Atwood

“At the end of the day, we can endure much more than we think we can.” ― Frida Kahlo

" Czasy obecne zdają się potwierdzać zdanie, że człowiek może być szczęśliwym tylko wtedy, gdy jest zdrowem i silnem zwierzęciem. Że nieproporcyonalne rozwinięcie mózgu i nerwów jest źródłem wielkiej nędzy, o tem już wszyscy wiemy doskonale. Na poparcie téj prawdy mogę tylko powiększyć liczbę przykładów twierdzących, przytaczając siebie” - Maria Komornicka

“Am I in the picture? Am I getting in or out of it?
I could be a ghost, an animal or a dead body, not just this girl standing on the corner…?
... You cannot see me from where I look at myself...”
― Francesca Woodman

“Nothing is ever the same as they said it was...
My favourite thing is to go where I’ve never been... " ― Diane Arbus

“Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway.” ― Eleanor Roosevelt

“Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”
― Virginia Woolf

"Dusze, tak samo jak ciała, bywają chore od urodzenia, albo od różnych przypadków życia. Utrzymywanie w zdrowiu dusz ludzkich i ich leczenie jest zadaniem trudniejszem niż czynienie tego względem ciał. " - Eliza Orzeszkowa

this on-going series offers an evolving situation for creative exchange about space and time.

CurieCity Motto: ~ Less Ego ~ More Eco ~ (p)articipation

address:
CurieCity + Useum451
ul. Tamka 36
Warszawa
FB: link