You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Design Survival: fb Only... Carson Tristan Neutra Fourier

Design Survival: fb Only... Carson Tristan Neutra Fourier

exhibition
📅 Start Date: 07 April 2020, Tuesday

⌚ Start time: 13:30

📅 End Date: 12 April 2020

📌 Place: 💻 online
Design Survival: fb Only... Carson Tristan Neutra Holiday Fourier Cunningham Utzon Zarembina

Re: RachelCarson FloraTristan DioneRichardNeutra BillieHoliday ImogenCunningham JørnUtzon CharlesFourier ElizabethCarne EadweardMuybridge BronislawMalinowski EwaSzelburg-Zarembina ...

meditations / projections / posts in and into virtual reality
medytacje / projekcje / posty w i do rzeczywistości wirtualnej

a collective exhibition in process - on Facebook >> link
wystawa zbiorowa w procesie - na Fejsie >> link

Less Ego ~ More Eco

wirtualna Wystawa Poznawcza w Procesie + otwArta Czytelnia dla wszystkich w wieku od 0 do 123 lat
virtual ReSearch Exhibition in Process + Open Reading Room for everyone from 0 to 123 years old

art + books ~ design ~ dada-fluxus ~ modernism ~ art-like found objects ~ hype-critical texts ~ thoughts to share:
sztuka + ksiazki ~ dada-fluxus ~ modernism ~ sztuko-podobne obiekty znalezione ~ hajp-krytyczne teksty ~ mysli do dzielenia sie:

Curie City on Facebook >> link
Wtorek-Niedziela, Kwiecien 7 - 12, 2020 /
Tuesday-Sunday, April 7 - 12, 2020 /

praca w procesie patafizyczno-demokreatywnym: w jezyku polskim i w jezyku angielskim
work in a pataphysico-democreative process: in Polish and in English

The aim of science is to discover and illuminate truth. And that, I take it, is the aim of literature, whether biography or history or fiction. It seems to me, then, that there can be no separate literature of science...
...The winds, the sea, and the moving tides are what they are. If there is wonder and beauty and majesty in them, science will discover these qualities. If they are not there, science cannot create them. If there is poetry in my book about the sea, it is not because I deliberately put it there, but because no one could write truthfully about the sea and leave out the poetry...
...Mankind has gone very far into an artificial world of his own creation. He has sought to insulate himself, in his cities of steel and concrete, from the realities of earth and water and the growing seed. Intoxicated with a sense of his own power, he seems to be going farther and farther into more experiments for the destruction of himself and his world...
...Those who dwell, as scientists or laymen, among the beauties and mysteries of the earth are never alone or weary of life. Whatever the vexations or concerns of their personal lives, their thoughts can find paths that lead to inner contentment and to renewed excitement in living. Those who contemplate the beauty of the earth find reserves of strength that will endure as long as life lasts."- Rachel Carson

“Water does not resist. Water flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can stand against it. Water is patient. Dripping water wears away a stone. Remember that, my child. Remember you are half water. If you can't go through an obstacle, go around it. Water does.”
― Margaret Atwood

" Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotałyUtzon
radośnie krzyczące:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
prowadzi ją słońce." - Ewa Szelburg-Zarembina

" Czasy obecne zdają się potwierdzać zdanie, że człowiek może być szczęśliwym tylko wtedy, gdy jest zdrowem i silnem zwierzęciem. Że nieproporcyonalne rozwinięcie mózgu i nerwów jest źródłem wielkiej nędzy, o tem już wszyscy wiemy doskonale. Na poparcie téj prawdy mogę tylko powiększyć liczbę przykładów twierdzących, przytaczając siebie” - Maria Komornicka

“At the end of the day, we can endure much more than we think we can.” ― Frida Kahlo

“Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway.” ― Eleanor Roosevelt

“Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”
― Virginia Woolf

" Dusze, tak samo jak ciała, bywają chore od urodzenia, albo od różnych przypadków życia. Utrzymywanie w zdrowiu dusz ludzkich i ich leczenie jest zadaniem trudniejszem niż czynienie tego względem ciał. " - Eliza Orzeszkowa

this on-going series offers an evolving situation for creative exchange about space and time.

CurieCity Motto: ~ Less Ego ~ More Eco ~ (p)articipation

address:
CurieCity + Useum451
ul. Tamka 36
Warszawa
FB >> link