You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Jeden gest - premiera rejestracji // Recording of „One Gesture”

Jeden gest - premiera rejestracji // Recording of „One Gesture”

theater
📅 Date: 26 April 2020, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: 💻 online
[English below]

W ramach akcji #zostanwdomu, #niewychodzzteatru prezentujemy zapis spektaklu "Jeden gest" w reżyserii Wojtka Ziemilskiego.

Link będzie dostępny od 12:00 w niedzielę 26 kwietnia przez 36 godzin.
Pojawi się na profilu FB Nowego Teatru >> link

Powiem wam, co mnie fascynuje: że nie potrafię o tym mówić. Moje słowa okazują się nieporadne, niezdarne. Język, którego używam, wydaje mi się nieadekwatny do mówienia o językach migowych i ogólniej, o świecie Głuchych.

Nie chcę być gołosłowny. Na dobry początek przeczytajcie parę truizmów z kolekcji Truizmy Jenny Holzer. Te zdania, pozornie proste jak cep, w kontekście języka migowego odjeżdżają w nowych kierunkach:

Słuchaj, kiedy twoje ciało mówi.
Ludzie, którzy nie pracują rękami to pasożyty.
Słowa zwykle nie wystarczają.
Opis jest ważniejszy, niż metafora.
Abstrakcja jest rodzajem dekadencji.
Jesteś odpowiedzialny za określenie, co rzeczy znaczą.

Jeden gest to rzecz o językach migowych. To spektakl o porozumiewaniu się ze światem – światem słyszących i światem innych Głuchych. Interesuje mnie tu komunikacja - przekazywanie (i wytwarzanie, przetwarzanie) wiedzy, emocji, kultury. Jeśli język określa rzeczywistość (Granice mojego języka są granicami mojego świata, jak to opisuje Wittgenstein), to czego możemy dowiedzieć się o świecie z języków Głuchych? Co w ich doświadczeniach komunikacji jest uniwersalne, a co – wyjątkowe? (I jakim cudem nikt z moich przyjaciół nie ma Głuchych przyjaciół?)

Reżyseria: Wojtek Ziemilski
Scenografia, współpraca reżyserska: Wojciech Pustoła
Reżyseria świateł: Artur Sienicki
Muzyka: Aleksander Żurowski
Kostiumy: Krystian Jarnuszkiewicz
Inspicjentka: Marta Śmierzchalska
Asystentka reżysera: Joanna Niemirska
Konsultacje: Katarzyna Głozak
Tłumaczenie: Katarzyna Głozak, Joanna Ciesielska

Występują:
Marta Abramczyk
Jolanta Sadłowska
Pavel Sosinski
Adam Stoyanov

Nagranie utworu Fryderyka Chopina Nocturn cis-moll op. 27 nr 1 w wykonaniu Marty Sosińskiej zostało udostępnione dzięki uprzejmości Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

-----

On Sunday April 26 we will broadcast the recording of „One Gesture”, directed by Wojtek Ziemilski. We are presenting our productions every Sunday; each show is available online for 36 hours.
Link will be published on Facebook profile >> link

To give some substance to my words, let me cite a number of truisms from the collection Truisms by Jenny Holzer, an American neoconceptual artist. These phrases seem the simplest thing there is. Until you look at them from the standpoint of sign language:

Listen when your body talks.
People who don’t work with their hands are parasites.
Words tend to be inadequate.
Description is more important than metaphor.
Abstraction is a type of decadence.
You are responsible for constituting the meaning of things.

One Gesture is a show about sign languages. It is a show about communicating with the world - with the world of the hearing and with the world of the other Deaf. How does communication work? How are knowledge, emotion and culture transmitted, produced and processed? If language is the only reality we have access to (The limits of my language mean the limits of my world – as Wittgenstein said), what can we learn about the world from the languages of the Deaf? What is universal about their experience of communicating, and what is unique? And come none of my friends have any Deaf friends?

Director: Wojtek Ziemilski
Set design, associate director: Wojciech Pustoła
Lighting design: Artur Sienicki
Music: Aleksander Żurowski
Costumes: Krystian Jarnuszkiewicz
Translation: Joanna Ciesielska, Katarzyna Glozak

Cast:
Marta Abramczyk
Jolanta Sadłowska
Pavel Sosinski
Adam Stoyanov