You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Sztuka i aktywizm w czasach zmian klimatycznych // Art and Activism in a Time of Climate Change

Sztuka i aktywizm w czasach zmian klimatycznych // Art and Activism in a Time of Climate Change

lecture
📅 Date: 30 April 2020, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
[For English scroll down]

„Sztuka i aktywizm w czasach zmian klimatycznych”
🌎Webinar z Glenem Tarmanem z Liberate Tate w ramach cyklu „Jak opowiadać o kryzysie klimatycznym?”🌏
30 kwietnia 2020 | 18:00 | online

Aktywizm w świecie sztuki polega na mobilizowaniu instytucji i muzeów do mierzenia się ze swoją rolą w społeczeństwie, choćby poprzez zbadanie powiązań z przedsiębiorstwami wpływającymi na zmianę klimatu czy innymi podmiotami działającymi na szkodę ludzi i społeczności. Co więcej, kreatywne i inspirujące podejście artystów do tworzenia, performansu i działania kształtuje wysiłek aktywistów w przestrzeni publicznej, prowadzony w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i nierówności społeczne.

Właśnie tej tematyki będzie dotyczył webinar prowadzony przez Glena Tarmana z kolektywu artystycznego Liberate Tate, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o tym, jak zmienia się sztuka i aktywizm w obliczu zagrożenia klimatycznego. W jaki sposób nowe formy krytyki instytucjonalnej napominają świat sztuki w dobie zmian klimatycznych i jaka jest jego odpowiedź? Jak performanse kolektywów artystycznych takich jak Liberate Tate i mu podobnych przybliżają nowe tryby performatywności i umieszczają w centrum uwagi instytucje kulturalne, których w XXI wieku potrzebujemy? Jakie taktyki i strategie prowadzenia kampanii i zmagań na rzecz wprowadzania zmian społecznych zaczerpnięte ze sztuki i aktywizmu w instytucjach kulturalnych i w świecie sztuki mogą okazać się przydatne w podnoszeniu się społeczeństw po pandemii COVID-19?

Prowadzenie:
🌏 Glen Tarman – jeden z założycieli kolektywu artystycznego Liberate Tate, który powstał w 2010 roku po to, żeby badać rolę kreatywnych interwencji we wspieraniu społecznych zmian, a także w celu „uwolnienia sztuki od ropy”. Przez sześć lat Liberate Tate przeprowadziła szereg performensów i akcji w Londynie skierowanych przeciwko sponsoringowi najbardziej prestiżowego muzeum sztuki współczesnej w Wielkiej Brytanii przez British Petroleum (BP). W 2016 roku kolektyw wygrał tę kampanię, doprowadzając Tate do rozwiązania umowy z naftowym gigantem i ogłoszenia „klimatycznego stanu wyjątkowego”. Glen przez 25 lat pracował jako kampanier i aktywista w światowych organizacjach pozarządowych zajmując się sprawiedliwością społeczną i środowiskiem. Jego ostatnie interwencje artystyczne dotyczą współpracy z kubańską artystką Tanią Bruguerą w Tate i kontynuują myślenie o muzeum jako aktywnym forum prowadzenia publicznych debat.

Kuratorka cyklu:
🌍 Aleksandra Jach – kuratorka, edukatorka, historyczka sztuki. Przez wiele lat pracowała w Muzeum Sztuki w Łodzi. Obecnie współpracuje z Biennale Warszawa przy programie poświęconym kryzysowi klimatycznemu. Jej ostatnie projekty to „Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski”, Kongres Empatii w Muzeum Sztuki w Łodzi (2019) czy „How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, lions and bulls?” w Staatliche Museen w Berlinie (2018).

💨Zasady naboru:
Liczba miejsc ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy chętnych i chętne do rejestrowania się przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej: link

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 kwietnia. Uczestnictwo potwierdzimy mailowo.

Webinar będzie prowadzony w języku angielskim.
Więcej: link

-----------

"Art and Activism in a Time of Climate Change"
🌏Webinar with Glen Tarman in the series "How to talk about the climate crisis?"🌏
April 30 2020 | 18:00 | online

Activism in the art world is challenging institutions and museums on their role in society, for example around links to climate-changing companies and others doing harm to people and communities. Alongside this, the creative and inspiring approach to art making, performance and action by artists is informing how activism is taking place in the public realm in the response to the climate crisis and social injustices.

This webinar with Glen Tarman of art collective Liberate Tate will explore these themes with opportunities to learn more about how art and activism is changing in the climate emergency. How has the art world been challenged by new forms of institutional critique in a time of climate change and how has it responded? How do the performances of art collectives such as Liberate Tate and others highlight new modes of performativity and place a spotlight on the cultural institutions we need in the 21st century? What tactics and strategies are emerging from art and activism in cultural institutions and the art world for campaigns and social change struggles that may prove useful as societies emerge from COVID-19?

Instructor:
🌏 Glen Tarman – is a founding member of Liberate Tate, an art collective set up in 2010 to explore the role of creative intervention in social change and to ‘free art from oil’. For six years the internationally renowned group undertook ground-breaking performance art and actions in London focused on the UK art museum Tate ending its BP sponsorship. In 2016 Liberate Tate won their campaign and the gallery cut its ties with the oil company going on to declare a climate emergency. Glen has over 25 years’ experience of campaigning and activism on social justice and environmental issues with the world’s leading international NGOs and chairs a climate change charity. His recent art interventions have included working with the acclaimed Cuban artist Tania Bruguera at Tate on making art and performances that are part of social change in the world and using the museum as an active forum for public debate.

Series curator:
🌍 Aleksandra Jach – Curator, educator, art historian. For many years she has worked in Muzeum Sztuki in Łódź. Currently Aleksandra collaborates with Biennale Warszawa on the programme devoted to the climate crisis. Her recent projects include: "Carolina Caycedo & Zofia Rydet. Care Report, Congress of Empathy" at Muzeum Sztuki in Łódź (2019) or "How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, lions and bulls?" at Staatliche Museen in Berlin (2018).

💨 Information about registration:
The number of places is limited. Participation is free. Please register via the application form available on our website: link

Registration will be open until 28 April. Then we will confirm participation via e-mail.

The webinar will be conducted in English.
More: link