You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Konstytucja na Chór Polaków - premiera rejestracji

Konstytucja na Chór Polaków - premiera rejestracji

theater
📅 Date: 03 May 2020, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: 💻 online
[English below]

W ramach akcji #zostanwdomu, #niewychodzzteatru prezentujemy zapis spektaklu "Konstytucja na Chór Polaków" w reżyserii Marty Górnickiej.

Link będzie dostępny od 12:00 w niedzielę 3 maja przez 36 godzin.
Znajdziesz go na stronie wydarzenia na FB >> link

DLACZEGO KONSTYTUCJA?
Bo dotyczy nas Wszystkich, ale mamy do niej skrajnie różne podejście.
Bo dziś nieustannie się do niej odwołujemy – by jej bronić, by domagać się jej zmiany, by ją łamać, by jej strzec.
Bo dla jednych jest dumą. Dla innych hańbą.
Bo dla wszystkich jest USTAWĄ ZASADNICZĄ.

Kto będzie czytał?
CHÓR POLAKÓW:
AKTORZY NOWEGO TEATRU, KIBICE LEGII, WIETNAMCZYCY, KATOLICY, CHÓR KOBIET, ZWIĄZEK STRZELECKI „STRZELEC”, HARCERZE, ŻYDÓWKI, DZIECI, AKTORZY TEATRU 21, MUZUŁMANIE, UCHODŹCY, SENIORZY.

I nie chodzi o to, by dowieść, że możemy zestroić głosy, że możemy śpiewać unisono. Stworzymy chór, który przemówi różnymi głosami. Chór różnych rejestrów.

Koncept, reżyseria, tekst: MARTA GÓRNICKA
Dramaturgia: AGATA ADAMIECKA
Choreografia: ANNA GODOWSKA
Organizacja przestrzeni: ROBERT RUMAS
Identyfikacja wizualna: LUKA RAYSKI
Światło: ARTUR SIENICKI
Współpraca kompozytorska: TEONIKI ROŻYNEK
Konsultacje kostiumograficzne: ALEKSANDRA HARASIMOWICZ
Asystent reżyserki: ŁUKASZ JASKUŁA

----------

On Sunday May 3 we will broadcast the recording of „Constitution for the Chorus of Poles ”, directed by Marta Górnicka. We are presenting our productions every Sunday; each show is available online for 36 hours.
You will find a link on FB event page >> link

THE C.O.N.S.T.I.T.U.T.I.O.N.
FOR A CHOIR OF POLES

WHY THE CONSTITUTION?
Because it concerns all of us, even though we may have completely different opinions about it.
Because today we are constantly referring to it – to defend it, to demand its change, to violate it, or to protect it.
Because it is our pride. And our shame.
Because it is our FUNDAMENTAL LAW.

Who will be reading it?
A CHOIR OF POLES.
NOWY TEATR ACTORS, LEGIA FOOTBALL FANS, VIETNAMESE, CHOIR OF WOMEN, THE STRZELEC GUN ASSOCIATION, JEWISH WOMEN, CHILDREN, TEATR 21 ACTORS, MUSLIMS, REFUGEES, PENSIONERS

We do not intend to show that we can sing in unison. We will create a choir which will speak with a variety of voices. A choir of different registers, a cacophonic choir.

concept, direction, text: MARTA GÓRNICKA
dramaturgy: AGATA ADAMIECKA
choreography: ANNA GODOWSKA
spatial design: ROBERT RUMAS
visual identity: LUKA RAYSKI
lights: ARTUR SIENICKI
production: ANNA CZERNIAWSKA