You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Paulina Pankiewicz. Być jak Paul Cézanne // „Being like Paul Cézanne”

Paulina Pankiewicz. Być jak Paul Cézanne // „Being like Paul Cézanne”

meeting
exhibition
📅 Date: 12 May 2020, Tuesday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: 💻 online
[English below]

W projekcie „Być jak Paul Cézanne” Paulina Pankiewicz, podążając śladami nieżyjącego od ponad stu lat artysty, bada doświadczenie przestrzeni w procesie powstawania dzieła sztuki. Z wykształcenia malarka, w swojej konceptualnej pracy odnosi się do ikonicznych widoków góry Św. Wiktorii Cézanne’a. Artysta malował ową górę wielokrotnie, różnymi technikami i z różnych perspektyw. Powstało ponad sześćdziesiąt jej widoków. Historycy sztuki interpretują tę powtarzalność wysiłków jako próbę uchwycenia istoty natury i znalezienia jak najwierniejszego sposobu jej malarskiego odtworzenia.

Paulina Pankiewicz w swojej twórczości próbuje zapisać cielesne doświadczenia ruchu, biorące się z uprawiania od dziesięciu lat sportów wytrzymałościowych. Doświadczenie własnego ciała traktuje jako narzędzie badawcze. W ramach rozwijania projektu wzięła udział w Trail Sainte Victoire — dorocznym biegu rozgrywanym na stokach góry. Przeżycia z tego biegu oraz próby cielesno-duchowego przeniknięcia lokalnego pejzażu podejmowane podczas wcześniejszych pobytów w tej okolicy zaowocowały dziełami na wystawę. Jej tytuł nawiązuje do znanego filmu Spike’a Jonze „Być jak John Malkovich” i podkreśla wagę bezpośredniego, wcieleniowego doświadczania sztuki w procesie jej tworzenia i odbioru.

Wernisaż online:
12.05.2020
godz. 19

Zapraszamy na spotkanie z Pauliną Pankiewicz, która oprowadzi po wystawie i opowie o swoim najnowszym projekcie. Wydarzenie transmitować będziemy na Facebooku >> link

--------

Paulina Pankiewicz. „Being like Paul Cézanne”

In the project ‘Being like Paul Cézanne’ Paulina Pankiewicz follows the footsteps of an artist who has lived a hundred years ago, exploring the experience of space in the process of creating a work of art. A painter by education, she refers in her conceptual project to an iconic work of art — Cézanne’s views of Montagne Sainte-Victoire. The artist painted this mountain many times, using different
techniques and from different perspectives, creating more than sixty views of it. Art historians interpret this repetitiveness of efforts as an attempt to grasp the essence of nature and find the most faithful way to reconstruct it in painting.

In her work, Paulina Pankiewicz tries to record the bodily experience of movement, resulting from the practice of endurance sports for ten years. As part of the development of the project, she took part in Trail Sainte Victoire, an annual race held on the slopes of the mountain. The experiences from the run and attempts to penetrate the local landscape in terms of body and soul, made during previous stays in the area, resulted in works for the exhibition. Its title refers to Spike Jonze’s well-known film ‘Being John Malkovich’ and highlights the importance of direct, incarnational experience of art in the process of its creation and reception.

Exhibition opening online:
12.05.2020
7 p.m

We invite you to a meeting with Paulina Pankiewicz, who will present the exhibition and talk about her latest project. The event will be broadcast on Facebook >> link