You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

W czarodziejską burzę włożę własną duszę // I Will Put My Soul into the Magic Storm

W czarodziejską burzę włożę własną duszę // I Will Put My Soul into the Magic Storm

exhibition
📅 Date: 29 May 2020, Friday

⌚ Start time: 14:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., BWA Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50/666 (show on the map)
[for English scroll down]

Zapraszamy na całodzienne otwarcie w piątek 29.05 i sobotę 30.05, w godzinach 14-18

29.05.-31.07.2020

kuratorka / curator: Zofia Krawiec

artystki i artyści / artists: Adam Adach, Agnieszka Brzeżańska, Ewa Ciepielewska, Martyna Czech, Zuza Krajewska, Natalia LL, Dominika Olszowy, Karol Radziszewski, Mikołaj Sobczak, Virgins Deluxe

Polowania na czarownice rezonują we współczesnej kulturze najczęściej pod postacią zabawnej anegdoty, albo nawet żartu. Jakby za sprawą magicznej różdżki, ktoś wymazał kontekst tego potwornego zjawiska - ich celem były masowe morderstwa, które popełniano między XV a XVIII wiekiem.
Współcześni badacze polowań na czarownice określają je wprost ludobójstwem, zaznaczając jego specyfikę - z procesów o czary nigdy nikt nie został rozliczony. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za zabicie kilkudziesięciu tysięcy osób, głównie kobiet, palonych niekiedy razem ze swoimi zwierzętami. Liczby ofiar prześladowań nie można jednak zawęzić jedynie do osób i zwierząt spalonych na stosach. Ofiarami były wszystkie kobiety, ponieważ żyły one w terrorze strachu o swoje życie. A lęk ten wymuszał na nich całkowite podporządkowanie.
Wystawa zaprezentuje sposoby odradzania się archetypu czarownicy w twórczości współczesnych artystek i artystów. Przeanalizuje, w jaki sposób brak rozliczenia się z masowych zbrodni na czarownicach wpłyną na kształt dzisiejszego świata. A także jak prześladowania te odbijają się echem we współczesnych uprzedzeniach wobec kobiet oraz osób wymykających się patriarchalnym strukturom podporządkowania? Odpowie na pytania, jakie praktyczne funkcje miały lincze przeprowadzane na kobietach i jak te przemocowe strategie kontynuują się do dzisiaj? Czy mają jakieś powiązania z tym, że celem internetowego nękania są najczęściej kobiety? I dlaczego synonimem słowa hejt stało się sformułowanie „witch-hunt” , które bywa zawłaszczone przez uprzywilejowanych mężczyzn?
Postać czarownicy uwikłana jest dzisiaj w nowy konflikt. Przez jednych została określona symbolem feminizmu, a przez innych oskarżona o nadmierne przywiązanie do stereotypowych wzorców kobiecości, kojarzonych np. z cyklem natury, ziemią, kosmosem. Mimo tego, że współczesność zdominowana jest przez technologie, to zainteresowanie magią nie maleje - wręcz przeciwnie wzrasta, ze względu na rozczarowanie kontaktem ze światem zapośredniczonym przez technologie i naukę, skutkujące np. okrucieństwem wobec zwierząt, degradacją natury i katastrofą klimatyczną.

* tytuł wystawy jest parafrazą fragmentu wiersza Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej pt. „Różowa magia”. Poetka ta fascynowała się spirytyzmem i magią, a w jej wierszach można znaleźć wiele nawiązań do czarów i wiedźm.

fot.: Zuza Krajewska, Kobiecy krąg 2, z serii Przesilenie, jezioro Jeziorak, 2019, fotografia, 100x80cm

-----------------

I Will Put My Soul into the Magic Storm*

When references to witch hunts crop up in contemporary texts or imagery, they often are meant to serve as entertainment, anecdote or metaphor. It’s as if the wave of a magic wand has severed the act from its monstrous, real-life dimensions, when such mass killings were, in fact, carried out between the 15th and 17th centuries.

Researchers studying the phenomenon of witch hunts today plainly refer to them as murder, emphasising that no one has ever been called out to take responsibility for the brutality of these acts. It was, of course, women who were the victims of these trials, often burned at the stake, together with their animals. The men who carried out the killing of tens of thousands of people have never been made to account for these atrocities. The number of victims goes well beyond those who were tortured and burned at the stake, as the fear of unfounded persecution meant that women lived in widespread fear, forced to restrict their liberty even further to avoid unfounded suspicion.

The exhibition reveals the ways in which the archetype of the witch is continuously reborn within the works of contemporary artists, both male and female. These works considers how those who have historically inflicted mass executions on women have never faced any repercussions and how that fact has impacted the lives of women today. How this history of persecution, torture and killing has continued to echo throughout our culture in the way women are treated, particularly those women who fall outside the bounds of the patriarchal structure that dominates.
What are the practical implications of this terror inflicted on women in the past and present? Why, for example, are the victims of online abuse predominantly women and how does the hate pervading the Internet relate to the idea of the ‘witch hunt’, an act that was carried out by men of privilege to punish women who fell out of the line of the status quo?
The figure of the witch today is also subject to a new type of conflict. For some, she is a symbol of a liberated woman, an icon of feminism. For others, she represents an example of the identification of women with the stereotype of being unreasonable, unscientific, superstitious, or even, excessively earthly and corporeal. In spite of the technological advancements of our age, popular interest in magic has not changed. In fact, magic often serves as an escape from an overly technological world, where contact is mediated through science and devices. It is also a channel for standing against the negative effects of modernisation, which has led to climate change, environmental catastrophe, and cruelty towards millions of humans and animals.

*The title of the exhibition cites an excerpt from a poem by Maria Jasnorzewska Pawlikowska, titled ’Rose Magic’. Pawlikowska was fascinated by spiritism and magic, which she reflected in her poetry, replete with spells and witchery.

photo: Zuza Krajewska