You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

De(Re)Generate Art Dada51:Call for Entries

De(Re)Generate Art Dada51:Call for Entries

exhibition
📅 Start Date: 04 June 2020, Thursday

⌚ Start time: 16:00

📅 End Date: 05 June 2020

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Tamka 36 (show on the map)
De(Re)Generate Art Dada51/ performance exhibition a(U)ction audition: Call for Entries
zDe(Re)Generowana Sztuka Dada51/ performans wystawa a(U)kcja audition: zaproszenie do udziału

Info Open House:
Czwartek - Piatek. Czerwiec 4- 5/ 2020/ 16:00 - 17:00
Thursday - Friday . June 4 - 5/ 2020/ 4PM-5PM

nabór prac artystycznych 2-D
do udziału w wystawach Dada-Fluksusowych

collage, fotografia, grafika, malarstwo, techniki mieszane itp.
bez ramek
wyboru prac dokona grupa kuratorska
w uzgodnionym terminie.

eksperyment Dada 51.1:
1. wystawa i aukcja prac ( format A3 i A4 )
2. wystawa prac 2-D > A3
( szerokosc< 51cm / wysokosc< 51cm / waga<451 gramow )
( bardzo ograniczona liczba prac wystawianych )

sztuka ~ ksiazki ~ dada-fluxus ~ modernism ~ sztuko-podobne obiekty znalezione ~ hajp-krytyczne teksty ~ mysli do dzielenia

art + books ~ design ~ dada-fluxus ~ modernism ~ art-like found objects ~ hype-critical texts ~ thoughts to share:

this on-going series offers an evolving situation for creative exchange in real space and time.

CurieCity Motto: ~ Less Ego ~ More Eco ~ (p)articipation

address:
CurieCity + Useum451
ul. Tamka 36
Warszawa