You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wyjeżdżamy - streaming na żywo // We are leaving - live streaming

Wyjeżdżamy - streaming na żywo // We are leaving - live streaming

theater
📅 Date: 20 June 2020, Saturday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: 💻 online
[ENGLISH BELOW]

Na zakończenie tego niespotykanego sezonu teatralnego pokażemy w streamingu grany na żywo spektakl "Wyjeżdżamy" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.

Udostępnienie granego w czasie rzeczywistym „Wyjeżdżamy” będzie naszym podziękowaniem za ostatnie trudne i pełne wyzwań tygodnie, a zarazem pożegnaniem tego szczególnego sezonu. Streaming spektaklu na taką skalę to nowe doświadczenie na polskiej scenie teatralnej. Mamy tremę, bo czujemy, że wkraczamy na nowe szlaki, ale jeszcze mocniej jesteśmy podekscytowani czekającą nas przygodą - bądźcie wtedy z nami!

Transmisja odbędzie się na Facebookowym profilu Nowego Teatru >> link

Streaming spektaklu będzie dostępny bez żadnych opłat.

Wielka światowa wędrówka w tekście Levina znajduje swoje lokalne oblicze i lokalną skalę, w której odzwierciedlają się wszystkie niepokoje i ruchy w skali makro. Szykuje się rebelia, bunt dojrzałości przeciwko zawłaszczaniu terytorium wolności i wtłaczaniu naszego życia w tryby spokoju, oferowanego w zamian za uległość. W komedii na osiem pogrzebów kierunek podróży najczęściej prowadzi na tamten świat. Mimo biletu w jedną stronę, ochota na wyjazd nie maleje. Czy naprawdę jednak życie jest gdzie indziej? Czy nie lepiej i mądrzej skoncentrować się na budowie wspólnoty? Czy teraz jest czas romantycznych gestów, czy pozytywistycznej pracy dla wspólnego dobra?

Tłumaczenie na język angielski - Artur Zapałowski

Prawa autorskie do utworów Hanocha Levina na świecie reprezentuje The Hanoch Levin Institute of Israeli Drama, a w Polsce Agencja Dramatu i Teatru ADiT.

Reżyseria: Krzysztof Warlikowski
Na podstawie: "Pakujemy manatki" (Orzej mizwadot) Hanocha Levina
Tłumaczenie: Jacek Poniedziałek
Opracowanie tekstu: Krzysztof Warlikowski, Piotr Gruszczyński
Scenografia, kostiumy: Małgorzata Szczęśniak
Muzyka: Paweł Mykietyn
Reżyseria światła: Felice Ross
Ruch: Claude Bardouil
Animacja i wideo: Kamil Polak
Dramaturgia: Piotr Gruszczyński
Współpraca dramaturgiczna: Adam Radecki
Charakteryzacja i fryzury: Monika Kaleta

Występują:
Agata Buzek
Magdalena Cielecka
Ewa Dałkowska
Małgorzata Hajewska-Krzysztofik
Jadwiga Jankowska-Cieślak
Dorota Kolak
Monika Niemczyk
Maja Ostaszewska
Jaśmina Polak
Magdalena Popławska
Andrzej Chyra
Bartosz Gelner
Maciej Gąsiu Gośniowski
Wojciech Kalarus
Marek Kalita
Rafał Maćkowiak
Zygmunt Malanowicz
Piotr Polak
Jacek Poniedziałek

Koprodukcja: Théâtre National de Chaillot (Paryż), Comédie de Clermont-Ferrand, CULTURESCAPES Switzerland, Greek Festival (Ateny), Théâtre de Liège, Bonlieu Scène Nationale (Annecy)

W spektaklu wykorzystano fragmenty następujących utworów:
"Jakobi" i "Leidental" Hanocha Levina w tłumaczeniu Michała Sobelmana
"Szyc" Hanocha Levina w tłumaczeniu Michała Sobelmana
"Morderstwo" Hanocha Levina w tłumaczeniu Michała Sobelmana
"Wielka nierządnica Babilonu" Hanocha Levina w tłumaczeniu Eli Sidi
"Wszyscy chcą żyć" Hanocha Levina w tłumaczeniu Agnieszki Olek
"Wycieczka zorganizowana z Królestwa wszechwanny" Hanocha Levina w tłumaczeniu Eli Sidi
"Chefec" Hanocha Levina w tłumaczeniu Agnieszki Olek
"Nigdy tu już nie powrócę" Tadeusza Kantora © Maria Kantor & Dorota Krakowska
"Rzeczy, których nie wyrzuciłem" Marcina Wichy © by wydawnictwo Karakter, 2017
"Życie osobiste" Henryka Grynberga © by Henryk Grynberg

-----------

Our final performance of this unusual theatrical season will be streamed live: "We are leaving" directed by Krzysztof Warlikowski.

Broadcast on Facebook profile >> link

Once, Krum returned to his homeland after an unsuccessful expedition abroad, full of hope for fulfillment. Now, everyone is packing-up. This great world migration of peoples in Levin’s text finds its local face and local scale, reflecting all the anxieties and movements taking place in the macro scale. A rebellion is brewing, a fight of maturity against the attempted appropriation of its territory of freedom and imprisonment in peaceful regimes in exchange for submission. In the Comedy with Eight Funerals, the journey most often leads to the other side. Despite this one-way ticket, the desire for the journey does not diminish. Is it really true that life is elsewhere? Or maybe it is better and smarter for us to focus on building a community? Is it time for romantic gestures or maybe for grassroots work for the common good?

Direction: Krzysztof Warlikowski
Based on: Suitcase Packers Hanocha Levina
Translation: Jacek Poniedziałek
Adaptation: Krzysztof Warlikowski, Piotr Gruszczyński
Dramaturgy: Piotr Gruszczyński
Set design, costumes: Małgorzata Szczęśniak
Music: Paweł Mykietyn
Lighting design: Felice Ross
Choreography: Claude Bardouil
Animation, video: Kamil Polak

Cast:
Agata Buzek
Magdalena Cielecka
Ewa Dałkowska
Małgorzata Hajewska–Krzysztofik
Jadwiga Jankowska-Cieślak
Dorota Kolak
Monika Niemczyk
Maja Ostaszewska
Jaśmina Polak
Magdalena Popławska
Andrzej Chyra
Bartosz Gelner
Maciej Gąsiu Gośniowski
Wojciech Kalarus
Marek Kalita
Rafał Maćkowiak
Zygmunt Malanowicz
Piotr Polak
Jacek Poniedziałek

Premiere: 14 June 2018

Co-production: Théâtre National de Chaillot (Paryż), Comédie de Clermont-Ferrand, Greek Festival (Ateny), Théâtre de Liège, Bonlieu Scène Nationale (Annecy), CULTURESCAPES Switzerland