You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Korchowiec_Studio / Open Studios

Korchowiec_Studio / Open Studios

meeting
theater
📅 Date: 23 June 2020, Tuesday

⌚ Start time: 19:30

📌 Place: 💻 online
OPEN STUDIOS
[English below]

KORCHOWIEC_STUDIO
23 czerwca, godz. 19.30, online FB >> link

Artysta wizualny i scenograf, Michał Korchowiec pracuje w swoim Studio równolegle nad kilkoma projektami, między innymi nad oryginalną formą zdjęć filmowych kręconych telefonem na dużym zbliżeniu i własną techniką montażu. Interesuje go sam fakt powołania symbolicznej pracowni w STUDIO teatrgalerii, jako temat szeregu performatywnych działań, między innymi:
- zasadzenie drzewa na dachu mieszkania, które artytsta wynajmuje w Warszawie;
- czytanie „Propagandy” E. Bernaysa, książki o manipulacji i zarządzaniu stadem, w której wiedza o człowieku zdobyta przez Freuda zwraca się przeciwko mniejszościom;
- montaż filmu dokumentalnego o niewidzialnej władzy z materiałów, które zebrał w ramach podróży po świecie i różnych jego strefach wykluczenia. Fragmenty filmu zostaną pokazane w studio_online.

„Dzisiaj otwieram pracownię, absolutnie się tym jaram, wczoraj posadziłem drzewo, jutro może uda się posadzić las…"

Po projekcji spotkanie z artystami
Prowadzi Krzysztof Kwiatkowski

Szczegółowy program OPEN STUDIOS: link

****

KORCHOWIEC_STUDIO
23 June, 7.00pm, online FB >> link

Michał Korchowiec (visual artist and scenographer) has been working in his own Studio on a series of projects, including an original form of footage shot with a smartphone at close-up range, edited in a way unique to this artist. Korchowiec is interested in the very fact of setting up a symbolic workspace in STUDIO teatrgaleria, as the subject of a range of performative actions, which include:
- planting a tree on the roof of the Warsaw building where the artist lives;
- reading Propaganda by E. Bernays, a book about manipulation and herd management, in which knowledge about human beings developed by Freud is turned against the interests of minority groups;
- editing together a documentary film about invisible rule from materials he has gathered during his journeys around the world and various spheres of exclusion. Fragments of this film will be screened in studio_online.

“Today, I am opening up my workspace, totally thrilled about this. I planted a tree yesterday, maybe tomorrow we can plant a forest...” Michał Korchowiec

Krzysztof Kwiatkowski will host a meeting with the artist following the screening.