You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Rabih Mroué_ Studio / Open Studios

Rabih Mroué_ Studio / Open Studios

meeting
theater
📅 Date: 25 June 2020, Thursday

⌚ Start time: 19:30

📌 Place: 💻 online
OPEN STUDIOS
[English below]

RABIH MROUE_STUDIO
“My Body-Image”
25 czerwca, godz. 19.30, Zoom, online FB

Prezentacja fragmentów prac międzynarodowej grupy uczestników, powstałych podczas warsztatów “My Body-Image” w ramach Studia Rabiha Mroué. Już sam fakt, że warsztaty odbywają się w wirtualnym świecie Internetu obejmującego cały świat, a każdy uczestnik i uczestniczka jest w swojej prywatnej przestrzeni, stanowi sam w sobie dobry materiał do wspólnej pracy, a jednocześnie do rozważania alternatywnych koncepcji i rozwiązań dla dzisiejszych praktyk teatralnych.

Po prezentacji spotkanie z Rabihem Mroué i uczestnikami warsztatów.

Wydarzenie w języku angielskim

***

RABIH MROUÉ_STUDIO
“My Body-Image”
25 June, 7.30pm, Zoom, online FB

Presentation of fragments from works by an international group of participants, developed during the My Body-Image workshops facilitated by Rabih Mroué Studio. The very fact that the workshops are taking place in the virtual world of the Internet which encapsulates the whole world, and each participant is in their own private space, is in itself suitable material for partnership working, and at the same time for considering alternative conceptions and solutions for today’s theatrical practices.

The presentation is followed by a meeting with Rabih Mroué and workshop participants.

English language event.