You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Dada: Art.7 / wystawa: OkNo (x)hi(bits)

Dada: Art.7 / wystawa: OkNo (x)hi(bits)

exhibition
📅 Start Date: 30 June 2020, Tuesday

⌚ Start time: 17:00

📅 End Date: 03 July 2020

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Tamka 36 (show on the map)
[English below]

Dada: Art.7 / wystawa: OkNo (x)hi(bits)
wystawa w OkNie: Neo-Dada-FluxuScore w procesie

O nas:
Curie City + Useum 451:
sztuka ~ ksiazki ~ dada-fluxus ~ design ~ sztuko-podobne obiekty znalezione ~ hajp-krytyczne teksty ~ mysli do dzielenia
nieprzewidywalne godziny urzedowania
otwArte: czas(ami) + czas(owo) + nie(długo)
architektura performans operacje przypadkowe
CurieCity Motto: ~ Less Ego ~ More Eco ~ (p)articipation
piszcie curiecity@gmail.com

Curie City - Ogłoszenia:
Nabór prac artystycznych 2-D ( format A3 i A4 )
do udziału w wystawach badania Dada-Fluxus / NowHere
collage, fotografia, grafika, malarstwo, xerox, techniki mieszane itp...bez ramek

eksperyment Dada5.1:
1. wystawa i aukcja prac (format A3 i A4)
2. wystawa prac 2-D > A3
( szerokosc< 51cm / wysokosc< 51cm / waga<451 gramow )
( bardzo ograniczona liczba prac wystawianych )

-----

Dada: Art.7 / wystawa: OkNo (x)hi(bits)
windOw exhibit: Neo-Dada-FluxuScore in process

About us:
Curie City + Useum 451:
art + books ~ design ~ dada-fluxus ~ art-like found objects ~ hype-critical texts ~ thoughts to share:
unpredictable open hours
open: some(times) + (tempo)rarily + (not)for(long)
architecture performance chance operations
CurieCity Motto: ~ Less Ego ~ More Eco ~ (p)articipation
please write to us: curiecity@gmail.com

Curie City Announcements: Call for Entries:
Dada-Fluxus / NowHere research exhibition
specifications:
Part 1
2-D only
format A3 = 420mm x 297mm
format A4 = 297mm x 210mm
collage, photography, graphics, painting, mixed media etc.
unframed
Part 2
works 2-D larger than A3
Height less than 51cm / Width less than 51cm
weight less than 451 grams
( very limited number of works )

De(Re)Generate Art/ DadaNowHere/ performance exhibition a(U)ction audition: Call for Entries
this on-going series offers an evolving situation for creative exchange in real space and time.

CurieCity Motto: ~ Less Ego ~ More Eco ~ (p)articipation

address:
CurieCity + Useum451
ul. Tamka 36
Warszawa