You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Izabela Chamczyk. Złoty środek – performance online

Izabela Chamczyk. Złoty środek – performance online

other
📅 Date: 29 July 2020, Wednesday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: 💻 online
[English below]

Izabela Chamczyk. Złoty Środek – performance online
29.07.2020, godz. 17:00
transmisja na Facebooku lokal_30 >> link

Czy pandemia już minęła?
Czy jesteśmy w oku cyklonu?
Jest już normalnie?
A jak będą wyglądać nasze wakacje?
Gdzie możemy pojechać?
Czy możemy gdzieś polecieć?
Przekroczenie granic Unii grozi kwarantanną?
Jakie czekają nas niespodzianki?
Nie musimy się już bać?
Czy nadal zachować ostrożność?
Wirus wciąż szaleje?
Czy latem nie jest niebezpieczny?
Straciliśmy czujność?
Już zawsze będziemy nosić maseczki?
Czy czujemy się już bezpiecznie?
Bardzo boimy się wakacji za granicą?
Jak znaleźć złoty środek?

Drugi performance online w ramach cyklu „CODZIENNOŚĆ”. Cykl performance Izabeli Chamczyk odnosi się do sytuacji pandemii i nawiązuje do aktualnych wydarzeń. Każde kolejne działanie jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Poprzez medium ciała artystka oddaje stan, kondycję i emocje społeczne.

Partnerzy: lokal_30 w Warszawie, CSW Kronika w Bytomiu, BWA Wrocław
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Izabela Chamczyk – malarka, performerka, artystka wideo. Ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w 2009 w pracowni Pawła Jarodzkiego, studiowała również na ASP w Poznaniu w pracowni Dominika Lejmana. Tworzy sztukę procesualną, sensualną, emocjonalną, nawiązującą do seksualności i cielesności. Pracuje w wielu mediach, redefiniując ich granice konfrontuje się z odbiorcą, angażując przy tym silne emocje. Poprzez swoją sztukę stara się dotrzeć do sfery świata zewnętrznego, poza galeryjnego. Trzykrotna stypendystka MKiDN, finalistka prestiżowych konkursów (m.in. konkurs Fundacji Vordemberge - Gildewart w MOCAK’u, Artystyczna Podróż Hestii, Biennale malarstwa „Bielska Jesień”). Ma za sobą wiele wystaw i działań indywidualnych oraz zbiorowych w takich miejscach jak m.in.: Galeria SCC w Isfahanie (Iran), Musrara festiwal (Izrael), Miejsce Projektów Zachęty Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galeria Entropia we Wrocławiu, Galeria Labirynt w Lublinie, GSW w Opolu, BWA w Zielonej Górze, CSW w Toruniu, Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty w Sokołowsku, festiwal ERARTA w Sankt Petersburgu (Rosja). Jej prace znajdują się w kolekcjach: PKO S.A., Andel’s Hotel, Ergo Hestia, CSW Toruń, Dolnośląska Zachęta Wrocław, Archiwum Performensu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

----------
[ENG]

GOLDEN MEAN - online performance by Izabela Chamczyk
29.07.2020, at 5 pm
live streaming on Facebook lokal_30 >> link

Has the pandemic already passed?
Are we in the eye of the cyclone?
Are things back to normal?
What will our holidays look like?
Where can we go?
Can we fly somewhere?
Do we risk quarantine when crossing the EU borders?
What surprises await us?
Do we no longer have to fear?
Do we still need to exercise caution?
Is the virus still running rampant?
Is it not dangerous in the summer?
Have we lost our guard?
Will we always wear face masks?
Do we already feel safe?
Are we very afraid of holidays abroad?
How to find a golden mean?

The second online performance from the “EVERYDAY LIFE” cycle. Izabela Chamczyk’s cycle of performances relates to the pandemic and current events. Each action is a response to the changing reality. Using her body as a medium, the artist reflects the social situation, condition and emotions.

Partners: CCA Kronika in Bytom, lokal_30 in Warsaw, BWA Awangarda in Wrocław.
Supported by the scholarship programme of the Minister of Culture and National Heritage “Kultura w sieci/Culture in the Net”.

Izabela Chamczyk – painter, performer, video artist. In 2009 she graduated with distinction from the Academy of Fine Arts in Wrocław, where she studied painting at Paweł Jarodzki’s studio. She also studied at the Poznań Academy of Fine Arts under the supervision of Dominik Lejman. She creates processual, sensual and emotional art with references to sexuality and corporality. She works with various media, redefining their boundaries, confronting the viewer and relying on strong emotions. Through her art she tries to reach the world outside galleries. She received the scholarship of the Minister of Culture and National Heritage three times and has been the finalist of prestigious competitions (including the Vordemberge - Gildewart Foundation’s competition at Mocak – Artystyczna Podróż Hestii/Hestia Artistic Journey competition, and the Bielska Jesień Painting Biennial). She has participated in numerous exhibitions and individual and collective actions at such venues as: the SCC Gallery in Isfahan (Iran), Musrara Festival (Israel), Miejsce Projektów Zachęty Warsaw, the Museum of Modern Art in Warsaw, the Entropia Gallery in Wrocław, the Labirynt Gallery in Lublin, GSW in Opole, BWA in Zielona Góra, CCA in Toruń, the Festival of Ephemeral Art Contexts in Sokołowsko and the ERARTA Festival in Sankt Petersburg (Russia). Her works are part of such collections as: PKO S.A., Andel’s Hotel, Ergo Hestia, CCA Toruń, Dolnośląska Zachęta Wrocław, Polish Performance Archive of the Museum of Modern Art in Warsaw.