You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Design Emergency: creativity during pandemic – webinar

Design Emergency: creativity during pandemic – webinar

meeting
📅 Date: 08 September 2020, Tuesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
[English below]

Czym jest Design Emergency? To instagramowa platforma stworzona przez dwie najważniejsze na świecie kobiety designu: Alice Rawsthorn – krytyczkę designu, autorkę książki „Design as an Attitude”, która będzie naszym gościem, oraz Paolę Antonelli – dyrektorkę działów designu i architektury w MOMA w Nowym Jorku.

Podczas spotkania Agata Bisping – producentka wystaw i wydarzeń kulturalnych poświęconych designowi i architekturze – porozmawia z Alice o nieograniczonych zasobach, pomysłowości i chęci sięgania po nowe, zaskakujące rozwiązania, które w dobie pandemii zaowocowały innowacjami. Innowacje te pomagają chronić nas przed pandemią i przygotowują na radykalne zmiany, jakie wprowadzi ona w naszym życiu w przyszłości. Alice i Agata wskażą konkretne przykłady działań powstałych w wyniku współpracy projektantów łączących swoje siły w walce z pandemią i jej długofalowymi – społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi – skutkami.

Rozmowa odbędzie się w języku angielskim.

ZAPISY:
Spotkanie jest realizowane na żywo – każda osoba uczestnicząca może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie wydarzenia (link poniżej).

Gość
Alice Rawsthorn - wielokrotnie nagradzana krytyk i autorka projektów, której książki to „Hello World: Where Design Meets Life”, a ostatnio „Design as an Attitude”. Jej cotygodniowy felieton dla The New York Times był dystrybuowany na całym świecie przez ponad dekadę. Urodzona w Manchesterze i mieszkająca w Londynie, jest przewodniczącą zarządów w galerii sztuki The Hepworth Wakefield w Yorkshire i Chisenhale Gallery w Londynie oraz założycielem kampanii Writers for Liberty na rzecz praw człowieka. Alice otrzymała OBE za usługi w zakresie projektowania i sztuki. Jest współzałożycielką, wraz z Paolą Antonelli, projektu Design Emergency, którego celem jest zbadanie reakcji projektu na kryzys Covid-19 i jego następstwa.

Prowadząca
Agata Bisping - prowadzi spotkania i webinary na tematy związane z designem, pomysłodawczyni cyklu wywiadów MISTRZOWIE dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS.

Termin i miejsce
8 września 2020 r
18.00–19.00
online

Do zobaczenia!

------------------
English version

What is Design Emergency? It is an Instagram platform created by two of the world’s most important women of design: Alice Rawsthorn – design critic, author of the book „Design as an Attitude”, who will be our guest, and Paola Antonelli – senior curator in the Department of Architecture and Design, and Director of Research and Development at MoMA in New York City.

During the meeting, Agata Bisping – a producer of design and architecture exhibitions and cultural events – will talk to Alice about unlimited resources, creativity and willingness to reach for new, surprising and innovative solutions. These innovations help protect us from the pandemic and prepare us to redesign and reconstruct our lives in the future. Alice and Agata will show specific examples of activities resulting from the cooperation of designers, who join forces in the fight against the pandemic, and its long-term – social, political, economic and ecological – consequences.

The meeting will be held in English.

Registration:
The meeting will be live – everyone can ask questions! Participation is free after registration on event page (link below).

Guest
Alice Rawsthorn - an award-winning design critic and author, whose books include „Hello World: Where Design Meets Life” and, most recently, „Design as an Attitude”. Her weekly design column for The New York Times was syndicated worldwide for over a decade. Born in Manchester and based in London, Alice is chair of the boards of trustees at The Hepworth Wakefield art gallery in Yorkshire and Chisenhale Gallery in London, and a founding member of the Writers for Liberty campaign for human rights. Alice has been awarded an OBE for services to design and the arts. She is a co-founder with Paola Antonelli of the Design Emergency project to investigate design’s response to the Covid-19 crisis and its aftermath.

Host
Agata Bisping - hosts meetings and webinars on design-related topics, the originator of MISTRZOWIE/MASTERS interview series for Design Space of SWPS University.

Date and location
September 8, 2020
18.00–19.00
online

See you soon! :)