You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Warsaw off ART 2020

Warsaw off ART 2020

exhibition
📅 Start Date: 01 October 2020, Thursday

⌚ Start time: 17:00

📅 End Date: 04 October 2020

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist.
[English below]

Prawdziwa sztuka to wolność. Prawdziwa sztuka to niezależność. Prawdziwa sztuka to przekraczanie granic. Prawdziwa sztuka to brak ustępstw, kompromisów, półśrodków.

4 dni. 29 Artystek i Artystów ze stolicy, południa, północy kraju, Artystka z Norwegii. Silna grupa znakomitych Artystów z Czech.

Niezależna sztuka. Niezależni Artyści. Niezależne pracownie.
Moc. Ekspresja. Humor. Zabawa. Wolność.
Niekonwencjonalne podejście do wszelkich technik od malarstwa, przez instalacje, performance, video art, po fotografię czy rzeźbę.
Działamy na własnych zasadach. Tworzymy na własnych zasadach. Idziemy pod prąd.
Jesteśmy niezależni od czasu, niezależni od miejsca, niezależni od instytucji, niezależni od jakichkolwiek zasad.
Władza upadnie, ideologia wygaśnie… wszystko ma swój kres, jedyne co przetrwa, to prawdziwa sztuka.
I my nie zamierzamy jej odwoływać, przekładać ani spychać na margines.
My prawdziwą sztukę zamierzamy Wam dać. I to w dużej dawce.

A Wy.
Musicie tu być.

Warsaw off ART - największe, niezależne święto prawdziwej, niezależnej sztuki.

Artystki i Artyści uczestniczący w III niezależnej edycji WOA 2020:
Piotr Ambroziak, Edyta Dzierż, Magda Fokt, Pavel Forman, Karma Fryc i Michał AA. Pokropek / NOT YOUR PICTURES, Kinga Janiak, Kuba Janyst, Tomáš Koudela, Angelika Kordowska, Wojciech Kowalczyk, František Kowolowski, Anka Mierzejewska, Michał Mroczka, Maria Piątek, Gabriela Pienias, Wiktor Polak, Ada Rudyk, Waldemar Rudyk, Marek Schovánek, Zbigniew Sikora, Alek Słoń, Ewa Sho, Marian Stępak, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Piotr Szwabe vel Pisz, Tomasz Tobolewski, Sabina Twardowska, Agnieszka Zawisza.

Kuratorzy:
Piotr Ambroziak – pomysłodawca oraz kurator „Warsaw off ART”
Bratka Leligdowicz - współkurator „Warsaw off ART 2020”

Adresy pracowni i mapę znajdziesz na stronie >> link


----- [ENG] -----

Real art is freedom. Real art is independence. Real art means pushing the boundaries. Real art is the lack of concessions, compromises or half measures.
4 days. 29 Artists from the capital, south and north of the country, an artist from Norway. A strong group of excellent Czech Artists.
Independent art. Independent Artists. Independent studios.
Power. Expression. Humour. Fun. Freedom.
An unconventional approach to all techniques, from painting, through installations, performance, video art, photography and sculpture.
We operate on our own terms. We create on our own rules. We’re going against the tide.
We are independent from time, independent from place, independent from institutions, independent from any rules.
Power will collapse, ideology will expire ... everything has an end, all that will survive is true art.
And we do not intend to cancel it, shift it or marginalize it.
We are going to give you real art in a large dose.
And you.
You must be here.
Warsaw off ART - the largest, independent celebration of true, independent art.
When? October 1-4
Where? Warsaw
Galleries >> link