You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Pokaz filmu "Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii" // "They don’t know our art. Kenyan graffiti" - movie screening

Pokaz filmu "Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii" // "They don’t know our art. Kenyan graffiti" - movie screening

film show
meeting
📅 Date: 27 September 2020, Sunday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Ochota dist., Teatr Ochoty, ul. Reja 9 (show on the map)
[English below]

Zapraszamy na pokaz "Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii". To dokument wnikający w świat artystów graffiti mieszkających w Nairobi w Kenii, których twórczość wykracza nie tylko poza ramy ich kraju, ale też gatunku artystycznego, jakim jest street art. Zdolni do wszelkich poświęceń, by tworzyć, nie cofną się nawet przed największym ryzykiem, aby przeciwstawić się drapieżnym poczynaniom największych polityków i pomóc zabrać głos tym, którzy do głosu nie są dopuszczeni. Łamią konwencje, zasady, stereotypy i bariery, a wszystko to w imię sztuki i prawdy. Dumni ze swego afrykańskiego dziedzictwa, kosmopolityczni, nowatorscy – sami siebie nazywają “artivists”.

Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserką - Pauliną Zając

Dostępność: napisy polskie, tłumaczenie na polski język migowy, audiodeskrypcja, angielska wersja językowa, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

REZERWACJA >> link

-----

A documentary dissecting the world of graffiti artists in Nairobi, Kenya, whose artworks are extended beyond their country, and beyond the frames of graffiti as a medium.
They are ready to make any sacrifices to be able to create and they won‘t back down from anything. Especially not from confronting the violent actions of the biggest politicians, and helping the voiceless find their voice. They are breaking the norms, rules, stereotypes and barriers, and all in the name of art and truth.
They are proud of their African heritage, they‘re cosmopolitan, innovative - calling themselves "artivists".
After the movie we invite you to take part in a meeting with the director - Paulina Zajac.

Booking: link