You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Magdalena Łazarczyk. Skrzydło poruszane palcami - oprowadzanie // Magdalena Łazarczyk guided tour on the exhibition "A wing moved by fingers"

Magdalena Łazarczyk. Skrzydło poruszane palcami - oprowadzanie // Magdalena Łazarczyk guided tour on the exhibition "A wing moved by fingers"

exhibition
📅 Date: 03 October 2020, Saturday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3 (show on the map)
[English below]

Autorskie oprowadzanie Magdaleny Łazarczyk po wystawie „Skrzydło poruszane palcami”

3.10, 18:00
Wydarzenie towarzyszy tegorocznej edycji Warsaw Gallery Weekend 2020
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o zapisy pod adresem: m.kopczewska@zacheta.art.pl

Opuszczone i zapomniane miejsca na obrzeżach miasta rządzą się swoimi prawami. Nagromadzone tam przedmioty nawarstwiają się, ich przeznaczenie zmienia się lub całkowicie ginie w wyniku przekształceń. Czas płynie inaczej.
Ich niesamowity nastrój przyciąga uwagę, wywołuje niepokój, zmusza do zadawania pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź, pozostawiając uczucie niedosytu i popychając do dalszych poszukiwań.

Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3
wtorek–niedziela, godz. 12–20
wstęp wolny
kuratorka MPZ: Magda Kardasz
współpraca: Monika Kopczewska

-----

Magdalena Łazarczyk guided tour on the exhibition "A wing moved by fingers"

3.10, 6 p.m
The event accompanies Warsaw Gallery Weekend 202020
Free entrance. The number of places is limited.
Please sign up at: m.kopczewska@zacheta.art.pl

Places on the outskirts of the city, abandoned and forgotten, are governed by their own laws. The objects accumulated there pile up in layers, their destiny changes or disappears completely as a result of transformations; time flows differently.
Their incredible atmosphere attracts attention, evokes anxiety, forces us to ask questions that are difficult to answer, leaving a feeling of insatiability and pushing for further exploration.

Magdalena Łazarczyk
A wing moved by fingers
11.09–29.11.2020

The Zachęta Project Room
Gałczyńskiego 3
Tuesday–Sunday 12–8 p.m.
free entry
curator: Magda Kardasz
cooperation: Monika Kopczewska