You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Digital Cultures 2020 // Imagined Futures

Digital Cultures 2020 // Imagined Futures

film show
party
meeting
workshops
📅 Start Date: 17 October 2020, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📅 End Date: 26 October 2020

📌 Place: 💻 online
[Opis PL poniżej]

This year’s edition of 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀: 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲𝗱 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 will be held online between the 17th and the 25th of October in a new festival format. How has culture (including pop culture) imagined the future? Which of the visions from the past have come true and become part of the present day? We will talk not only about the past, but also look into the future, and discuss the directions we’re headed after the pandemic.

Aiming to engage our audiences, Digital Cultures: Imagined Futures comprises not only discussion panels, presentations and Q&A sessions, but also interactive workshops with experts, online film screenings on the NINATEKA platform and talks with creators (including the director of The Internet of Everything - Brett Gaylor), as well as a contemplative audio programme, tailored to the user’s needs.

The programme of the event will be divided into three themes, each an interpretation of the main topic:

𝗖𝗥𝗜𝗦𝗜𝗦 - are we entering an era of a new crisis? Are the events from the last few months only a cause for concern, or will they also help us reflect on the present shape of our fast-paced world? Have we come closer to nature, and limited our consumption thanks to the forced behavioural change? CRISIS is a block that offers a chance to discuss what the pandemic has taught us and the strategies adopted by institutions and artists in this new context.

𝗛𝗢𝗣𝗘𝗦 - we will consider to what extent the pandemic has reevaluated the approach of cultural institutions to sustainable collection building and international cooperation. We will also consider to what extent the inclusion of ethical aspects in the development of artificial intelligence will allow us to safely use the opportunities it offers.

𝗛𝗨𝗠𝗔𝗡 𝗡𝗢𝗡-𝗛𝗨𝗠𝗔𝗡 - in the era of fast developing technologies such as AI, the line between what is human and what is not human is increasingly blurred. We will explore the mechanisms of artificial intelligence while making pierogi, and learn how to expand the spectrum of our senses through sound. We will also embark on a journey with the classics of Polish science fiction cinema of the 1960s, in which the human world is constantly experimenting with the world of robots and machines.

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: digitalcultures.pl
FREE ENTRANCE

Organiser:
The Adam Mickiewicz Institute

Strategic Partner:
The Ministry of Digital Affairs

Partners:
The Ministry of Culture and National Heritage, The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Embassy of Canada to Poland, Ninateka, FINA,
British Council Polska, Institut français de Pologne, Pin-Up Studio

Main Media Partner:
HOLO and Creative Applications

Media Partners:
Contemporary Lynx
Pixel Magazine

-----------------
[PL]

Tegoroczna, czwarta, edycja 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀: 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲𝗱 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 odbędzie się w sieci w nowym, festiwalowym formacie. Tematem będą „Przyszłości wyobrażone”. Jak dawni twórcy kultury (w tym popkultury) wyobrażali sobie przyszłość? Które z tych wyobrażeń się sprawdziły i znalazły odzwierciedlenie we współczesności? Rozmawiać będziemy nie tylko o wątkach z przeszłości, ale też o kierunku rozwoju świata po pandemii.

Digital Cultures: Imagined Futures to nie tylko panele dyskusyjne, prezentacje i sesje Q&A, lecz także interaktywne warsztaty z ekspertami, pokazy filmowe online na platformie NINATEKI i rozmowy z twórcami (m.in z reżyserem The Internet of Everything - Brettem Gaylorem), a także kontemplacyjny program audio.

Program wydarzenia będzie podzielony na trzy bloki tematyczne, a każdy będzie stanowił interpretację tematu przewodniego:

𝗖𝗥𝗜𝗦𝗜𝗦 - czy wchodzimy w nowy kryzys? Czy wydarzenia ostatnich miesięcy to jedynie powód do zmartwień, a może też do refleksji nad obecnym kształtem galopującego świata? Czy dzięki wymuszonej zmianie zachowań zbliżyliśmy się do natury i ograniczyliśmy konsumpcję? Blok poświęcony temu czego nauczyła i nauczy nas pandemia oraz strategiom, jakie w tym nowym kontekście przyjmują instytucje i artyści.

𝗛𝗢𝗣𝗘𝗦 - zastanowimy się, do jakiego stopnia pandemia przewartościowała podejście instytucji kultury do zrównoważonego budowania kolekcji i współpracy międzynarodowej. Rozważymy również, na ile uwzględnienie aspektów etycznych w strategii rozwoju sztucznej inteligencji pozwoli nam bezpiecznie korzystać z możliwości, jakie oferuje ona sztuce i innym sektorom.

𝗛𝗨𝗠𝗔𝗡 𝗡𝗢𝗡-𝗛𝗨𝗠𝗔𝗡 - w dobie intensywnego rozwoju technologii, takich jak SI, granica między tym co ludzkie a nie-ludzkie ulega zatarciu. Zgłębimy tajniki działania sztucznej inteligencji na przykładzie procesu robienia pierogów, nauczymy się, jak poszerzać spektrum działania naszych zmysłów poprzez dźwięk. Wyruszymy także w podróż śladami klasyków polskiego kina science fiction lat 60., w którym świat ludzi nieustannie eksperymentuje ze światem robotów i maszyn.

𝗥𝗲𝗷𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗷𝗮: link

WSTĘP WOLNY

Organizator:
Instytut Adama Mickiewicza

Partner strategiczny:
Ministerstwo Cyfryzacji, Kronika

Partnerzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Ambasada Kanady w Polsce, FINA Wałbrzyska 3/5, Ninateka, British Council Polska, Instytut Francuski, Pin-Up Studio

Główny partner medialny:
HOLO i Creative Applications

Partnerzy medialni:
Contemporary Lynx
Pixel Magazine