You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

IF – Social Design for Sustainable Cities // IF – Projektowanie społeczne dla zrównoważonych miast

IF – Social Design for Sustainable Cities // IF – Projektowanie społeczne dla zrównoważonych miast

lecture
📅 Date: 23 October 2020, Friday

⌚ Start time: 9:00

📌 Place: 💻 online
[wersja polska poniżej]

✅ IF you are interested in the future of your living environment;
✅ IF you like your environment to be inclusive, safe and sustainable;
✅ IF you want to be involved in the future design of cities – take part in the international online conference among practitioners, decision-makers, artists and academics from around the world!

EUNIC Warsaw and Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw would like to invite you to a unique event: international conference IF – Social Design for Sustainable Cities.
The main goal of this virtual conference, to which we invite everyone interested on October 23, 2020, from 9:00 – 15:30, is to present the value of social design, the role of culture in shaping the common future and to involve representatives of education, culture, science, local governments and administration in the debate on sustainable and smart cities.

Details: link
Registration: link

---------

✅ JEŚLI jesteś zainteresowany przyszłością otaczającego Cię środowiska,
✅ JEŚLI chcesz, by Twoje otoczenie było dostępne, bezpieczne, elastyczne i zrównoważone,
✅ JEŚLI chcesz być włączony w kreowanie przyszłego kształtu miast – weź udział w międzynarodowej konferencji online w gronie praktyków, decydentów, twórców i naukowców z całego świata!

EUNIC Warsaw i Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie zapraszają na unikalne wydarzenie: międzynarodową konferencję IF – Projektowanie społeczne dla zrównoważonych miast.
Celem tej wirtualnej konferencji, na którą zapraszamy 23 października 2020 r. w godz. 9:00 – 15:30 wszystkich zainteresowanych, jest przedstawienie wartości projektowania prospołecznego, roli kultury w kształtowaniu wspólnej przyszłości oraz zaangażowanie
przedstawicieli edukacji, kultury, nauki, samorządów i administracji w debatę na temat zrównoważonych i inteligentnych miast.

Szczegóły: link
Rejestracja: link
[powyższe strony tylko w języku angielskim]