You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Konferencja online | 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego // 80th Anniversary of Sealing Off the Warsaw Ghetto.

Konferencja online | 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego // 80th Anniversary of Sealing Off the Warsaw Ghetto.

lecture
📅 Date: 16 November 2020, Monday

⌚ Start time: 10:00

📌 Place: 💻 online
[For English scroll down]

16 listopada 1940 roku u wylotów ulic prowadzących do utworzonej przez Niemców "żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej" stanęły uzbrojone straże. Ta symboliczna data wyznacza utworzenie największego getta w okupowanej Europie. 80. rocznica tego wydarzenia stała się przyczynkiem do zorganizowania konferencji naukowej: "<<... wiadomość ta spadła jak grom.>> 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego".

🔹16 listopada (poniedziałek), godz. 10.00 - 14.00

🔹Transmisja na żywo na stronach Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz na kanale Muzeum POLIN na YouTube

🔹Pogram konferencji: link

Celem konferencji jest przyjrzenie się uwarunkowaniom związanym z powstaniem getta warszawskiego. Omówione zostaną zmieniające się niemieckie plany i działania, dylematy ludności żydowskiej oraz postrzeganie gettoizacji przez Żydów i ich polskie otoczenie. Poruszona zostanie również mało znana historia nieżydowskich Polaków, którzy znaleźli się w getcie.

Więcej informacji: link

Organizatorzy konferencji: Muzeum POLIN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Żydowski Instytut Historyczny

Patron konferencji: Instytut Polski w Tel Awiwie

Konferencja naukowa "<<.. wiadomość ta spadła jak grom>> 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego" jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

------------------

On 16 November 1940, armed guards appeared in the streets leading to the „Jewish residential district” established by the Germans in Warsaw. This symbolic date marks the creation of the largest Jewish ghetto in Nazi-occupied Europe. The 80th anniversary of the event has given rise to the idea of organizing an academic conference: "…the news came like a bolt from the blue." 80th Anniversary of Sealing Off the Warsaw Ghetto.

🔹16 November (Monday), 10AM - 2PM CET

🔹Broadcast live on the POLIN Museum and Jewish Historical Institute websites, and on POLIN Museum YouTube channel

🔹The program of the conference: link

The conference aims at discussing various aspects connected with the establishment of the Warsaw Ghetto. The issues to be raised include changing plans of the Germans and their actions, the dilemmas of the Jewish population as well as the perception of ghettoization by Jews and their Polish neighbors. The little-known stories of non-Jewish Poles who found themselves imprisoned in the ghetto will also be discussed.

Read more: link

Conference organizers: POLIN Museum, Polish Center for Holocaust Research, Jewish Historical Institute

Patron: Polish Institute in Tel Aviv

The academic conference "<<…the news came like a bolt from the blue>>.” 80th Anniversary of Sealing Off the Warsaw Ghetto is supported by the EEA Grants from Iceland, Liechtenstein and Norway, and by the state budget.