You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Darmowy piątek w Zachęcie // Free Friday in Zachęta

Darmowy piątek w Zachęcie // Free Friday in Zachęta

exhibition
📅 Date: 06 November 2020, Friday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3 (show on the map)
Przedłużamy darmowy czwartek i robimy darmowy piątek! Od 12 do 20. Ponieważ od soboty do 29 listopada (minimum) instytucje kultury będą zamknięte, to ostatnia szansa na obejrzenie wystaw:
▪️ Joanna Piotrowska. Zaduch | szczegóły: link
▪️ Żywe magazyny: Artibus | szczegóły: link
▪️ Magdalena Łazarczyk. Skrzydło poruszane palcami (Miejsce Projektów Zachęty) | szczegóły: link

fot.: Joanna Piotrowska. „Zaduch”, widok ekspozycji, fot. Jakub Certowicz

---------

We’re prolonging the free Thursday and offering a free Friday! From 12 till 20. Starting on Saturday, 29 November, cultural institutions will be closed, so you will have the last chance to see:
▪️ Joanna Piotrowska. "Frowst"
▪️"Living Storages: Artibus"
▪️ Magdalena Łazarczyk. "A wing moved by fingers" (Zachęta Project Room)

photo: Joanna Piotrowska. "Frowst", exhibition view, photo by Jakub Certowicz