You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Debata: Pamięć i świadomość Zagłady we współczesnym świecie // Online debate: Memory and Awareness of the Holocaust in Contemporary World

Debata: Pamięć i świadomość Zagłady we współczesnym świecie // Online debate: Memory and Awareness of the Holocaust in Contemporary World

meeting
lecture
📅 Date: 07 December 2020, Monday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
[Please for English scroll down]

7 grudnia 1970 roku kanclerz RFN Willy Brandt wykonał symboliczny gest - uklęknął przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie, oddając hołd ofiarom Zagłady. W okrągłą 50. rocznicę tego historycznego wydarzenia zapraszamy na okolicznościową debatę z udziałem gości specjalnych – Mariana Turskiego, Przewodniczącego Rady Muzeum POLIN oraz Arndta Freytaga von Loringhovena, Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

🔹7 grudzień (poniedziałek), godz. 18.00 CET / 12.00 PM EST

🔹Transmisja na profilu Muzeum POLIN na Facebooku >> link

🔹Transmisja w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

50 lat po znaczącym geście Willy’ego Brandta, powszechnie uważanym za symboliczną prośbę o wybaczenie, chcemy porozmawiać o jego wadze dziś. Czy po 75 latach od zakończenia wojny młodzi ludzie mają świadomość Zagłady? Czy młodzież w dzisiejszej Europie jest zainteresowana historią Holokaustu? Czego ich ta historia uczy?

W pamiętnikach opublikowanych w 1989 r. Willy Brandt napisał: „(…) uczyniłem to, co robią ludzie, kiedy brakuje im słów”. Rok później został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Wychodząc od niezwykłej postaci Willy’ego Brandta, powodów i efektów jego postawy, w rozmowie chcielibyśmy skupić się na kolejnych generacjach.

Goście specjalni:

Marian Turski - dziennikarz, historyk, autor i redaktor wielu publikacji. W latach 1956–1957 był redaktorem naczelnym „Sztandaru Młodych”. Od 1958 r. pracował w tygodniku „Polityka” (kierownik działu historycznego). Był członkiem Rady Prezydenckiej ds. stosunków polsko-żydowskich przy prezydencie Lechu Wałęsie, przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego, członkiem Rady Oświęcimskiej przy premierze Jerzym Buzku, członkiem Rady (Beirat) Wannsee-Konferenz-Gedenkstaette w Berlinie.

Arndt Freytag von Loringhoven - Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. W latach 2007-2010 był wiceszefem niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND), a w latach 2014-2016 ambasadorem w Czechach. W 2016 roku został pierwszym w historii zastępcą sekretarza generalnego NATO ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa.

Prelegenci:

Anna Wolff-Powęska – historyczka idei, profesor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich, była dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, wyróżniona nagrodą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina przyznawaną za zasługi w pracy na rzecz pojednania i rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

Bettina Greiner – niemiecka historyczka i politolożka, dyrektorka Willy Brandt House w Lubece.

Janusz Reiter – dyplomata, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, publicysta, były ambasador RP w Niemczech i USA, przewodniczącego rady fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Sigmar Gabriel - pełnił kilka stanowisk kierowniczych w rządzie Niemiec, ostatnie jako minister spraw zagranicznych (2017-2018)
i wicekanclerz Niemiec (2013-2018). Był wieloletnim liderem Partii Socjaldemokratycznej (SPD) od 2009 do 2017 roku. Przewodniczący Atlantik-Brücke; Senior Fellow, CES, Harvard University; John F. Kennedy Memorial Policy Fellow, CES, Harvard University.

Prowadzenie:

Adam Szostkiewicz - dziennikarz, tłumacz i publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, członek Polskiego Oddziału PEN Clubu, dziennikarz tygodnika „Polityka”, gdzie publikuje na tematy międzynarodowe, a także społeczno-religijne.

Partnerami debaty są Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce oraz Willy Brandt House Lübeck.

***
Debata odbywa się przy wsparciu Global Education Outreach Program.
Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Bezpłatny program do rocznic jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Fot. Stanisław Czarnogórski/PAP


----- EN -----

Online debate: Memory and Awareness of the Holocaust in Contemporary World

On 7 December 1970 Willy Brandt, a German Chancellor, made a symbolic gesture—he knelt in front of the Monument to the Warsaw Ghetto Heroes in Warsaw and paid his tribute to the victims of the Holocaust. We want to mark the 50th anniversary of this event by inviting you to a debate attended by special guests - Marian Turski, Chair of the POLIN Museum Council, and Dr. Arndt Freytag von Loringhoven, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Poland.

🔹7 December (Monday), 6PM CET/ 12.00 PM EST

🔹Streaming on the POLIN Museum Facebook profile >> link

🔹Streaming in English with Polish translation.

50 years after Willy Brandt’s meaningful gesture, widely understood as a symbolical asking for forgiveness, we would like to reflect upon what this gesture means today. Are young people 75 years after the end of the war still aware of what had happened? Are the youth in today’s Europe at all interested in the Holocaust? What does the history teach us?

In his diaries published in 1989, Willy Brandt wrote: “[…] I did what people do when they are lost for words.” A year later he was named Nobel Peace Prize laureate. Starting with the unique figure of Willy Brandt, his motivations and the effects of his actions, we would like to focus on the subsequent generations.

Special guests:

Marian Turski - journalist, historian, editor of numerous publications. In the years 1956-1957 he was editor-in-chief of Sztandar Młodych weekly. From 1958 associated with Polityka weekly (head of the history section). Mr Turski was a member of the Presidential Council for Polish-Jewish relations for President Lech Wałęsa, Chair of the Association of the Jewish Historical Institute, member of the Auschwitz Council for PM Jerzy Buzek, member of the board (Beirat) of the Wannsee-Konferenz-Gedenkstaette in Berlin.

Arndt Freytag von Loringhoven - Ambassador of the Federal Republic of Germany to Poland. In the years 2007-2010 he was deputy head of the German Federal Intelligence Service (BND) and in the years 2014-2016 he was Ambassador to the Czech Republic. In 2016, he became the first ever NATO Deputy Secretary General for Intelligence and Security.

Participants:

Anna Wolff-Powęska – historian of ideas, professor of arts and humanities, expert in Polish-German relations, former director the Institute for Western Affairs in Poznań, laureate of the Viadrina Prize for her contribution to Polish-German reconciliation and cooperation.

Bettina Greiner – German historian and political scientist, Head of the Willy Brandt House in Lubeka.

Janusz Reiter – diplomat, expert in international relations, journalist, former Ambassador of Poland in Germany and the USA, Chairman of the Board of the Center for International Relations foundation.

Sigmar Gabriel – held several executive posts in the German government, most recently as Minister of Foreign Affairs (2017-2018) and Deputy Chancellor (2013-2018). He was a longtime leader of the Social Democratic Party [SDP]. Chair of the Atlantik-Brücke; Senior Fellow, CES, Harvard University; John F. Kennedy Memorial Policy Fellow, CES, Harvard University.

Host:

Adam Szostkiewicz - journalist, translator, active in the democratic opposition at the time of People’s Republic of Poland, member of the Polish branch of PEN Club, journalist at the Polityka weekly writing on international affairs and social-religious issues.

Embassy of the Federal Republic of Germany in Poland and Willy Brandt House Lübeck are our partners in organizing this debate.

Debate is supported by the GEOP Global Education Outreach Program.

GEOP Program is supported by the Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation and the Association of the Jewish Historical Institute of Poland.

A free Anniversary program is supported by EEA Grants from Iceland, Liechtenstein and Norway, and by the state budget.

Photo: Stanisław Czarnogórski/PAP