You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Integracyjne warsztaty jogowo-ruchowe

Integracyjne warsztaty jogowo-ruchowe

sport
workshops
📅 Date: 19 December 2020, Saturday

⌚ Start time: 14:00

📌 Place: 💻 online
[English version below]

Kończy się ten szalony rok, co oznacza, że teraz jest idealny moment, żeby odpocząć od komputera, zresetować się oraz pomyśleć o celach na 2021!
Zapraszamy na ostatnią edycje warsztatów jogowo-integracyjnych, żeby jeszcze w tym roku zdążyć poświęcić na siebie chwilę!
Omówimy i przećwiczymy jak zadbać o swoją posturę w życiu codziennym, wzmocnimy się fizycznie i emocjonalnie, rozładujemy poziom stresu i postaramy się lepiej zrozumieć swój umysł oraz ciało.
Przy okazji podsumujemy kończący się rok i zainspirujemy się na przyszły 🙂
Cykl warsztatów odbędzie się 5, 12 oraz 19 grudnia między 16:00 a 18/18:30. Istnieje możliwość udziału w całym cyklu warsztatów jak również w pojedynczym spotkaniu.
Warsztaty będą odbywać się w języku polskim jednak staramy się dopasować je do każdego. Osoby chcące poćwiczyć swój polski i nie mówiące w nim płynnie również są mile widziane 🙂

Udział w zajęciach jest nieodpłatny, odbywa się na platformie Zoom.
UWAGA - obowiązują zapisy - ilość miejsc jest ograniczona! Zgłoś chęć udziału mailem: youngies.poland@gmail.com

Informacja o prowadzącej: link
Spotkania realizowane dzięki wsparciu dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

-------------

This crazy year is coming to an end, which means now is a perfect time to rest from our laptops, reset and set the goals for 2021!
You are invited to join the last edition of of yoga and integration workshops to devote bit of time for yourself!
Here we will work with the physical posture and emotions, release the stress level and come to a better understanding of your body and mind.
Using this opportunity we will also sum up the following year and its meaning for each of us, and inspire for future actions 🙂
Cycle of workshops take place on the 5, 12 and 19 of Dec., between 16:00 and 18:00/18:30. You can participate in one workshop or the whole meeting cycle.
The workshops will be mostly held in polish language however if you do not speak polish fluent and you want to practice it, or you understand it but do not speak, you are more than welcome to join 🙂

Participation in workshops is free of charge and will be held in Zoom.
!AMOUNT OF PLACES IS LIMITED! Send your participation query to youngies.poland@gmail.com

Learn more about the event host: link
The workshops are supported by local community funds of Żoliborz in Warsaw.