You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Joanna Sochacka CONCERT LIVE ONLINE

Joanna Sochacka CONCERT LIVE ONLINE

concert
📅 Date: 08 January 2021, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: 💻 online
[English version below]

Zapraszamy Państwa na koncert live online w Sali Koncertowej Fryderyk. Joanna Sochacka wykona dla Państwa utwory Ludwiga van Beethovena i Fryderyka Chopina. Joanna Sochacka jest wybitną pianistką młodego pokolenia.

Doktorantka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie dr hab. Hanny Holeksy. Studiuje obecnie w Universität für Musik und darstellende Kunst w Graz w Austrii, w klasie prof. Milany Chernyavskiej.Joanna jest jurorem m.in. Międzynarodowego Konkursu International Liszt Piano Youth Competition w Chinach i Utrechcie, Elevato International Piano Competition w Salzburgu i w Bernie, Kreisler International Competition w Bonn, a także laureatką wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych m.in. XVII Międzynarodowego Konkursu Citta di Padova w Padwie (I nagroda i wszystkie nagrody specjalne), Międzynarodowego Konkursu Golden Classical Music Awards w Nowym Jorku (II nagroda i nagroda specjalna), III Międzynarodowego Konkursu im. Maurycego Moszkowskiego w Kielcach (II nagroda), VIII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Narwie (wyróżnienie i nagroda specjalna), Virtuoso Prize Competition w Londynie (I nagroda), Wiener Talents International Competition w Wiedniu (II nagroda), finalistka Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej w Rzeszowie (światowa premiera fonograficzna utworów A. Malawskiego- DUX). Występowała z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych m.in.: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Royal Albert Hall w Londynie, Sali Koncertowej Beethoven-Haus w Bonn, Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Łódzkiej, Sali Koncertowej na Zamku Esterhazych w Eisenstadt, Viennese Hall w Mozarteum w Salzburgu, Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding. Wkrótce dostępne będą jej dwie debiutanckie płyty - nagrana dla wytwórni Sheva Collection w dystrybucji Naxos z muzyką Fryderyka Chopina i premiera fonograficzna dzieł fortepianowych Grażyny Bacewicz zrealizowana dla wytwórni DUX.

Transmisja na Facebookowym profilu >> link

-------------
[ENG]

We invite you for an live online concert at Fryderyk Concert Hall. Joanna Sochacka will perform for you pieces by Ludwig van Beethoven and Fryderyk Chopin.

Joanna Sochacka: a PhD graduate at the Academy of Music in Łódź in the class of Dr Hab. Hanna Holeksy. She is currently studying at the Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz, Austria, in the class of Prof. Milana Chernyavska. Joanna is a juror of the International Liszt Piano Youth Competitions in China and Utrecht, Elevato International Piano Competitions in Salzburg and Bern, Kreisler International Competition in Bonn, as well as a laureate of many international and national piano competitions, incl. 17th Citta di Padova International Competition in Padua (1st prize and all special prizes), International Golden Classical Music Awards in New York (2nd prize and special prize), 3rd International Maurycy Moszkowski in Kielce (2nd prize), 8th International Competition Fryderyk Chopin in Narva (distinction and special prize), Virtuoso Prize Competition in London (1st prize), Wiener Talents International Competition in Vienna (2nd prize), finalist of the International Polish Music Competition in Rzeszów (world premiere of works by A. Malawski - DUX) . She has performed recitals in many prestigious concert halls, including: Carnegie Hall in New York, National Forum of Music in Wrocław, Royal Albert Hall in London, Beethoven-Haus Concert Hall in Bonn, National Philharmonic in Chisinau, National Philharmonic in Warsaw, Philharmonia Cracow, the Świętokrzyska Philharmonic, the Łódź Philharmonic, the Villa "Atma" in Zakopane, the Concert Hall at the Esterhazy Castle in Eisenstadt, the Viennese Hall at the Mozarteum in Salzburg, the Concert Hall of Ferenc Liszt in Raiding. Soon her two debut albums will be available - recorded for the Sheva Collection label in the Naxos distribution with the music of Fryderyk Chopin and the phonographic premiere of Grażyna Bacewicz’s piano works for the DUX label.

Streaming on Facebook >> link