You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Debata | Czyje jest to dziedzictwo?

Debata | Czyje jest to dziedzictwo?

meeting
lecture
other
📅 Date: 17 January 2021, Sunday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: 💻 online
[Please scroll down for English version]

Debata będzie w dwóch wersjach językowych.
Widzów polskojęzycznych zapraszamy na transmisję debaty (z symultanicznym tłumaczeniem na język polski) na profil główny Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na Facebooku >> link

Już wkrótce Muzeum POLIN otworzy nową część wystawy stałej – galerię „Dziedzictwo”. Przypomni ona postaci polskich Żydów, których dorobek wykraczał poza ich czasy i krąg kulturowy. W galerii spotkamy m.in. Juliana Tuwima, Dawida Ben Guriona, Różę Luksemburg, Ludwika Zamenhofa i Helenę Rubinstein. Dlaczego właśnie ich? Dlaczego galeria powstała dopiero teraz i jakie jest jej znaczenie w prezentacji tysiącletniej historii polskich Żydów?
O tym 17 stycznia będą dyskutować twórcy ekspozycji: prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett – główna kuratorka wystawy stałej Muzeum POLIN, prof. Dariusz Stola – historyk i b. dyrektor Muzeum POLIN oraz dr Tamara Sztyma – kuratorka wystaw Muzeum POLIN. Rozmowę poprowadzi Jacek Żakowski.
Będziemy rozmawiać o niełatwym procesie tworzenia tej przestrzeni, wyzwaniach związanych z doborem postaci i wątków. Uchylimy rąbka tajemnicy, opowiadając o wcześniejszych koncepcjach galerii oraz o kontrowersjach, jakie się z nią wiązały. Prezentując galerię „Dziedzictwo” jeszcze przed jej oficjalnym otwarciem, zapraszamy do refleksji nad tym, jak osiągnięcia wybitnych polskich Żydów wpłynęły na społeczność żydowską, polską i na świat.
Spotkanie zainauguruje program „Dziedzictwo” w Muzeum POLIN, zaplanowany na cały 2021 rok. Program pozwoli nam poznać wpływ, jaki wywarli żydowscy twórcy, myśliciele i działacze z Polski na sztukę, naukę czy politykę. Będziemy mówić o nich na debatach i słuchać ich kompozycji na koncertach. Zaprosimy na oprowadzania po wystawie i dyskusje o książkach. Przygotowaliśmy również kilka filmów, spacery miejskie i warsztaty rodzinne.

Prelegenci:
Barbara Kirshenblatt-Gimblett - Profesor Emerita of Performance Studies na New York University, jest najbardziej znana ze swojego interdyscyplinarnego wkładu w judaistykę oraz teorię i historię muzeów, turystyki i dziedzictwa. Obecnie jest głównym kuratorem wystawy stałej i doradcą dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Tamara Sztyma – dr historii sztuki, była współkuratorka galerii poświęconej okresowi międzywojennemu wystawy stałej Muzeum POLIN, obecnie kuratorka w Dziale Wystaw Muzeum POLIN.
Dariusz Stola - historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014–2019 dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich.
Prowadzenie:
Jacek Żakowski - dziennikarz i publicysta, były prezes Polskiej Agencji Informacyjnej, publicysta „Gazety Wyborczej”; dziennikarz tygodnika „Polityka”; nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

-----------------------------

The debate will be in two language versions.
English-language viewers are invited to broadcast the debate on Friends of Polin Museum profile to watch English version >> link

Online debate: Whose legacy is it anyway?
Soon, POLIN Museum will open a new section of its core exhibition called the Legacy gallery. The gallery will be devoted to the Polish Jews whose accomplishments exceeded their times and cultural field, among them Julian Tuwim, David Ben-Gurion, Rosa Luxemburg, Ludwik Zamenhof or Helena Rubinstein. Why them and not others? Why is the gallery being opened now, and how does it correspond with the presentation of the 1000-year history of the Polish Jews?
On 17 January, Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett, chief curator of the POLIN core exhibition, Professor Dariusz Stola, former director of POLIN Museum, and Dr Tamara Sztyma, POLIN Museum curator will answer these and many other questions.
During the meeting—moderated by Jacek Żakowski, journalist of “Gazeta Wyborcza” daily and “Polityka” weekly—the guests will talk about the difficult process of creating the new gallery and about the challenges they faced while working on the selection of its protagonists and themes. They will talk about the earlier concepts for the gallery and the controversies they stirred. By presenting the Legacy gallery before it formally opens, we encourage our audience to reflect upon the achievements of Polish Jews and the impact they exerted on both Jewish and Polish communities, and on the entire world.
The meeting will launch the POLIN Legacy program planned for the year 2021 and aimed at educating the Museum audience on the impact the Polish Jews made on art, science or politics. The individuals presented in the new exposition and their oeuvre will be discussed during numerous debates and meetings. Their compositions will be performed during concerts held at our Museum. We will invite you to guided tours of the exhibition and to discussions devoted to books. We have also planned film screenings, urban walks and family workshops.

Participants:
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, University Professor Emerita and Professor Emerita of Performance Studies at New York University, is best known for her interdisciplinary contributions to Jewish studies and to the theory and history of museums, tourism, and heritage. She is currently Ronald S. Lauder Chief Curator of the Core Exhibition and Advisor to the Director of POLIN Museum of the History of Polish Jews, in Warsaw.
Tamara Sztyma, who holds a PhD in art history, was a curator during the creation of the Core Exhibition and is currently a curator in the Exhibition Department of POLIN Museum.
Dariusz Stola, Professor of History at the Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, was a fellow at the Center for Migration Research, University of Warsaw, and was Director of POLIN Museum of the History of Polish Jews from 2014 to 2019.
Host:
Jacek Żakowski, a journalist and publicist,is former President of the Polish Information Agency, publicist at "Gazeta Wyborcza," a journalist at "Polityka" weekly, and head of the Department of Journalism at Collegium Civitas in Warsaw.

The project is supported by EEA Grants from Iceland, Liechtenstein and Norway, and by the state budget.