You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Ciało, reprodukcja i dobra wspólne. Perspektywy dla oddolnego feminizmu // Body, Reproduction and the Commons. Perspectives for the Grassroots Feminism

Ciało, reprodukcja i dobra wspólne. Perspektywy dla oddolnego feminizmu // Body, Reproduction and the Commons. Perspectives for the Grassroots Feminism

meeting
📅 Date: 26 February 2021, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
[English version below]

Ciało, reprodukcja i dobra wspólne. Perspektywy dla oddolnego feminizmu
W swoich najnowszych książkach Federici stawia pytania o to, w jaki sposób zorganizować wspólnotową reprodukcję społeczeństwa, przeciwstawia się utowarowieniu ciała i przyrody oraz uderza w fetysz postępu technologicznego. Nie szczędzi krytyki także liberalnemu feminizmowi, który promuje wizje wolności, indywidualizmu i ciała niepokojąco zbieżne z logiką kapitału. Federici twierdzi, że skuteczne mierzenie się z kryzysem ekologicznym i kryzysem opieki będzie wymagało „ponownego zaczarowania świata”: znalezienia wartości i praktyk współdziałania stanowiących alternatywę dla powszechnego utowarowienia, do którego prowadzi rozpędzony kapitalizm.
W kontekście trwających w Polsce protestów przeciwko represyjnemu prawu antyaborcyjnemu i bujnego rozwoju inicjatyw feministycznych wykład Silvii Federici ma szansę wskazać potencjalne kierunki i strategie działania.

Więcej o spotkaniu i formularz zgłoszeniowy👉 link
[Link do spotkania podamy mailowo, po zgłoszeniu]

ℹ Spotkanie w języku angielskim, bez tłumaczenia. Planowana transmisja na Facebooku.
✊ Wydarzenie w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu” 👉 link
Kuratorzy cyklu:
Katarzyna Czeczot
Michał Pospiszyl
Łukasz Moll

---------

In her latest books, Silvia Federici asks how to organise communal reproduction of society, she opposes the commodification of body and nature, and strikes at the fetish of technological progress. She also criticises liberal feminism which promotes the vision of freedom, individualism, and body alarmingly convergent with the logic of capital. Federici argues that facing the ecological crisis and care crisis efficiently will require “re-enchanting the world”: finding values and practices of cooperation that will constitute an alternative to universal commodification, caused by rampant capitalism.
In the context of current protests against the repressive anti-abortion laws and vivid development of feminist initiatives in Poland, Silvia Federici’s lecture could possibly indicate possible directions and strategies of action.

More and registration required 👉 link
[We will e-mail the link to the meeting to registered participants]

ℹ The meeting will be held in English, without interpreting. It will be streamed on our Facebook channel.
✊ As a part of the “Plebs, common goods and alternatives to capitalism” series 👉 link
Series curators:
Katarzyna Czeczot
Michał Pospiszyl
Łukasz Moll