You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Z Chopinem w salonie Marceliny Czartoryskiej // With Chopin in the salon of Marcelina Czartoryska

Z Chopinem w salonie Marceliny Czartoryskiej // With Chopin in the salon of Marcelina Czartoryska

film show
📅 Date: 01 March 2021, Monday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: 💻 online
[for English scroll down]

Z Chopinem w salonie Marceliny Czartoryskiej - PREMIERA filmu

Tańce stanowiły jedno z najważniejszych źródeł twórczości Fryderyka Chopina. Niemal połowa z ponad 200 jego kompozycji odnosi się do tańców już w tytule, a w wielu pozostałych, nawet jeśli nazwa tego nie wskazuje, pojawiają się wyraziste rytmy taneczne. Kompozytor był świetnym tancerzem i jako bywalec salonów i balów w Warszawie, Wiedniu i Paryżu potrafił perfekcyjnie, a zarazem twórczo oddać charakter tańców znajdujących się w repertuarze salonów europejskich z I poł. XIX wieku.
Film, wyprodukowany przez Cracovia Danza Film Studio, prezentuje właśnie tę salonową odsłonę tanecznej twórczości Chopina. Scenerię obrazu stanowią wnętrza renesansowej Willi Decjusza, w której w latach 1869-1894 mieszkała księżna Marcelina Czartoryska, słynna uczennica kompozytora. W podkrakowskiej posiadłości artystka stworzyła artystyczny salon na wzór tych paryskich, w których bywał i tworzył Fryderyk Chopin, wypełniając go pamiątkami i muzyką swego mistrza.
W filmie jak we śnie ożywają wspomnienia Marceliny Czartoryskiej z czasów młodości, z paryskich salonów. Przy fortepianie zasiada Chopin, a eleganckie damy i kawalerowie tańczą do jego muzyki: walca, ecossaizów, bourèe, landlera, kontredansa.
Przedstawiony w filmie repertuar taneczny, ułożony do utworów Fryderyka Chopina jest pierwszą i jedyną próbą choreograficznej ilustracji tańców salonowych z czasów kompozytora. Opracowany przez Romanę Agnel, choreografa i zarazem reżysera filmu oparty jest na rekonstrukcjach form tanecznych zapisanych w traktacie francuskiego mistrza tańca Henri Cellariusa „La danse de salon” z 1848 roku.

Z Chopinem w salonie Marceliny Czartoryskiej
Scenariusz: Romana Agnel, Dariusz Brojek
Reżyseria: Romana Agnel
Zdjęcia: Sebastian Dudek, Maciej Berg, Maciej Ejnik
Występują:
Romana Agnel
Piotr Kowal
Balet Cracovia Danza w składzie: Marta Baranowska, Nikoleta Giankaki, Małgorzata Nabrzeska, Anna Szczotka, Anna Szklener, Dariusz Brojek, Michał Kępka, Sebastian Kubacki, Łukasz Szkiłądź
Beata Malczewska - narrator
Produkcja: Balet Cracovia Danza, Cracovia Danza Film Studio
Partnerzy: Instytut Kultury Willa Decjusza, Instytut Polski w Sztokholmie

Transmisja na Facebookowym profilu >> link
oraz na YouTube >> link

*** *** ***

With Chopin in the salon of Marcelina Czartoryska - PREMIERE of the film

Dances were one of the most important source of inspiration for Fryderyk Chopin. Almost half of over 200 of his works has a dance name in its title and in many others one can find very expressive dance rythms. The composer was a great dancer himself and a regular guest in salons and balls in Warsaw, Vienna and Paris. Therefore in his works he expressed the character of popular salon dances of his time with a great perfection and creativuty.
The scenery for the film produced by the Cracovia Danza Film Studio has become Villa Decius, a Renaissance villa in the outskirts of Krakow. In the second half of 19th century it has become a home of Princess Marcelina Czartoryska, a great Polish pianist, a student of Fryderyk Chopin. She created there the artistic salon, in which her masters music was one of the most important elements.
In the film the ladies and gentlemen dance to Chopin’s music such forms as valse, ecossais, bourèe, ländler and the country dance. The choreography, developed by Romana Agnel, was based on reconstruction of the dance forms from the treatise by the French dance master Henri Cellarius, „La danse de salon” (1848).

With Chopin in the salon of Marcelina Czartoryska
Script: Romana Agnel, Dariusz Brojek
Direction: Romana Agnel
Picutres: Sebastian Dudek, Maciej Berg, Maciej Ejnik
Cast:
Romana Agnel
Piotr Kowal
Cracovia Danza Ballet dancers: Marta Baranowska, Nikoleta Giankaki, Małgorzata Nabrzeska, Anna Szczotka, Anna Szklener, Dariusz Brojek, Michał Kępka, Sebastian Kubacki, Łukasz Szkiłądź
Lector: Beata Malczewska
Production: Cracovia Danza Ballet, Cracovia Danza Film Studio
Partner: Instytut Kultury Willa Decjusza, Instytut Polski w Sztokholmie

Streaming on Facebook >> link
and YouTube >> link