You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Jah Love Soundsystem online session #4 ft. Joint Venture: support for Pogłos

Jah Love Soundsystem online session #4 ft. Joint Venture: support for Pogłos

party
📅 Date: 06 March 2021, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: 💻 online
[for english scroll down]

ONLINE SESSION #4
Gramy by podzielić się odrobiną pozytywnego wajbu i połączyć się z Wami wszystkimi chociaż w ten sposób, w nietypowych czasach, w których przyszło nam sobie radzić. Gramy także, aby wspomóc Spółdzielnie Socjalną "Pogłos", ponieważ dała życie projektowi, który stał się domem dla wielu świetnych, niezależnych i oddolnych inicjatyw.
Jako, że to są interaktywne online sesje, na które również Wy - nasi słuchacze - macie wpływ, to zgodnie z Waszym wyborem postanowiliśmy zaprosić gościa – Joint Venture Sound System!

🔌 POŁĄCZ SIĘ Z NAMI PRZEZ:
Facebook — link
YouTube — link
Twitch — link

💸 WESPRZYJ NAS PRZEZ:
Poniżej znajdziesz link do Streamlabs, gdzie masz możliwość zażądać tzw. "MONEY PULL UP" w postaci dotacji (całość trafia do Pogłosu) oraz dokładną instrukcję jak to zrobić:
--> link <--

INSTRUKCJA DOTACJI - krok po kroku:
(korzystaj tylko z linku powyżej)
1. Wejdź w link.
2. Wypełnij pole "TWOJA NAZWA UŻYTKOWNIKA".
3. Wpisz kwotę dotacji ręcznie, lub wybierz jedną z rekomendowanych kwot.
4. Wpisz "WIADOMOŚĆ DOTACJI": "pull up", jeśli chcesz aby piosenka poleciała jeszcze raz.
5. Następnie kliknij "DOTACJA".
6. Zaznacz PayPal i naciśnij "Zapłać z PayPal" ( ⚠️ WAŻNE: dopiero w następnym kroku wybierasz, czy chcesz zapłacić kartą lub przy pomocy konta PayPal! )
7. Zaloguj się do swojego konta PayPal albo po prostu wybierz "Zapłać kartą debetową lub kredytową"
8. Teraz wpisz niezbędne dane karty płatniczej lub dokończ proces płatności przez swoje konto PayPal.
9. Gratulacje! Właśnie udało Ci się wpłacić dotacje, a powiadomienie o tym wyświetli się na ekranie naszej TRANSMISJI NA ŻYWO!

Solidarność naszą siłą, muzyka naszą bronią! 🤜🏿🤛

----------------
ENGLISH

We play to spread a likkle vibe and to uplift the people in dis ya trying times. Also to support our beloved home Social Cooperative "Pogłos", as it is a shelter to many great, alternative, independent, self-organized initiatives.
As this are interactive online sessions and you – our listeners – have the real impact on our show we decided according to your choice to invite a guest – Joint Venture Sound System!

🔌 CONNECT WITH US VIA:
Facebook — link
YouTube — link
Twitch — link

💸 SUPPORT US VIA:
Below you will find the link to our Streamlabs donation site, where you can request so called "MONEY PULL UP" (all goes to Pogłos) and instructions on how to do it:
--> link <--

DONATION INSTRUCTIONS - step by step:
(use only Streamlabs link above)
1. Enter the link above.
2. Fill in the field "YOUR USERNAME".
3. Type in size of your donation manually or choose one of recommended amounts.
4. Type in "DONATION MESSAGE" - "pull up", if you want the tune to be played twice.
5. Next you should press "DONATE"
6. Pick PayPal and click "Pay with PayPal" ( ⚠️ IMPORTANT: note that you choose whether you want to pay by card or PayPal account in the next step! )
7. Log into your PayPal account or just choose "Pay with debit or credit card"
8. Now insert required card informations or finish payment process through your PayPal account.
9. Congrats! You have just successfully made a donation. Notification about it will be displayed at our LIVE STREAM screen.

Solidarity is our strength, music our weapon! 🤜🏿🤛